Το εξαμηνιαίο ακαδημαϊκό περιοδικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ύλη του, συνήθως, περιλαμβάνει άρθρα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα, ή γενικότερα εκπαιδευτικά θέματα, όπως και ζητήματα που απορρέουν από τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό/κοινωνικό/οικονομικό χώρο, διαλέξεις, συνέδρια, συνεντεύξεις, βιβλία κ.λπ. Καταπιάνεται με μείζονος σημασίας θέματα που ταλανίζουν την κυπριακή κοινωνία και έχει κυκλοφορήσει ως ένθετο στον κυριακάτικο έντυπο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη της Έκδοσης:
Αθηνά Φράγκου-Σελίπα
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: +357 22894010
Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Ενδείκτης, Σεπτέμβριος 2012, τεύχος 23
Ενδείκτης, Νοέμβριος 2011, τεύχος 22
Ενδείκτης, Δεκέμβριος 2010, τεύχος 21
Ενδείκτης, Ιούνιος 2010, τεύχος 20

Προηγούμενες Εκδόσεις