Το ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου Κύπρου απευθύνεται τόσο στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές) όσο και στο ευρύ κοινό. Περιέχει νέα για τις εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια του Πανεπιστημίου, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις φοιτητικές δραστηριότητες, την έρευνα που διεξάγεται στο Ίδρυμα, τις εκδόσεις, το Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στις Βρυξέλλες, τα νέα πρόσωπα στο Πανεπιστήμιο καθώς και απόψεις των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Μέσα από συνεντεύξεις μελών του Πανεπιστημίου, δίνεται νέα πνοή στο περιεχόμενο της Κοινότητας. Επιδίωξη και παρότρυνσή μας είναι να φιλοξενούνται όσες περισσότερες φωνές γίνεται, με άρθρα, απόψεις και παρεμβάσεις.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την Κοινότητα, η οποία διευθύνεται από συντακτική επιτροπή, επικοινωνείτε με την κα Μαρίζα Λαμπίρη, Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, στο τηλέφωνο +357-22894366 (έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής).

Τεύχη Κοινότητας:

2018 – 2020
2015 – 2017
2012 – 2014
2009 – 2011
2006 – 2008
2003 – 2005


Έτη 2021 – 2023

 

 

τ. 66, Δεκέμβριος 2021

τ. 67, Μάρτιος 2022

τ. 68, Nοέμβριος 2022

τ. 69, Ιανουάριος 2023

τ. 70, Απρίλιος 2023

τ. 71, Νοέμβριος 2023

 


Έτη 2018 – 2020

τ. 57, Μάρτιος 2018

τ. 58, Μάιος 2018

τ. 59, Οκτώβριος 2018

 τ. 60, Ιανουάριος 2019

τ. 61, Μάιος 2019
τ. 62, Οκτώβριος 2019
τ. 63, Φεβρουάριος 2020

τ. 64, Ιούλιος 2020

τ. 65, Δεκέμβριος 2020

 

Έτη 2015 – 2017

τ. 49, Δεκέμβριος 2015

τ. 50, Μάρτιος 2016

τ. 51, Ιούλιος 2016

τ. 52, Νοέμβριος 2016

τ. 53, Ιανουάριος 2017

τ. 54, Απρίλιος 2017

τ. 55, Ιούλιος 2017

τ. 56, Νοέμβριος 2017

 

Έτη 2012 – 2014

τ. 42, Φεβρουάριος 2012

τ. 43, Απρίλιος 2012

τ. 44, Ιούνιος 2012

τ. 45, Οκτώβριος 2012

τ. 46, Δεκέμβριος 2012

τ. 47, Μάρτιος 2012

τ. 48, Ιούνιος 2013

Πρυτανικές (έκτακτο τεύχος), Νοέμβριος 2014

 

Έτη 2009 – 2011

τ. 27, Φεβρουάριος 2009

τ. 28, Απρίλιος 2009

τ. 29, Ιούνιος 2009

τ. 30, Οκτώβριος 2009

τ. 31, Δεκέμβριος 2009

τ. 32, Φεβρουάριος 2010

τ. 33, Απρίλιος 2010

τ. 34, Ιούνιος 2010

τ. 35, Οκτώβριος 2010

Πρυτανικές (έκτακτο τεύχος), Νοέμβριος 2010

τ. 36, Δεκέμβριος 2010

τ. 37, Φεβρουάριος 2011

τ. 38, Απρίλιος 2011

τ. 39, Ιούνιος 2011

τ. 40, Οκτώβριος 2011

τ. 41, Δεκέμβριος 2011

 

Έτη 2006 – 2008

τ. 12, Φεβρουάριος 2006

τ. 13, Απρίλιος 2006

τ. 14, Ιούνιος 2006

τ. 15, Οκτώβριος 2006

 

τ. 16, Δεκέμβριος 2006

τ. 17, Φεβρουάριος 2007 

τ. 18, Απρίλιος 2007

τ. 19, Ιούνιος 2007

τ. 20, Οκτώβριος 2007

τ. 21, Δεκέμβριος 2007

τ. 22, Φεβρουάριος 2008

τ. 23, Απρίλιος 2008

τ. 24, Ιούνιος 2008

τ. 25, Οκτώβριος 2008

τ. 26, Δεκέμβριος 2008

 

Έτη 2003 – 2005

τ. 1, Δεκέμβριος 2003

τ. 2, Φεβρουάριος 2004

τ. 3, Απρίλιος 2004

 

τ. 4, Ιούνιος 2004

 

τ. 5, Οκτώβριος 2004

τ. 6, Δεκέμβριος 2004 

τ. 7, Φεβρουάριος 2005

τ. 8, Απρίλιος 2005

τ. 9, Ιούνιος 2005

τ. 10, Οκτώβριος 2005

τ. 11, Δεκέμβριος 2005