Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι αφοσιωμένο στην αριστεία, με σκοπό την εδραίωσή του στο διεθνές ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιβάλλον, ως ένα πρωτοποριακό κέντρο προσφοράς υψηλής ποιότητας έρευνας και διδασκαλίας, συνεισφέροντας αδιάλειπτά στην κοινωνική πρόοδο και τον πολιτισμό. 

Η Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΠ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού, διέπει την αποστολή και όραμα του όπως παρουσιάζεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2025, ώστε να διασφαλίζει, να ενισχύει και να εδραιώνει διαχρονικά:

  1. Την αριστεία στην μάθηση και τη διδασκαλία
  2. Την ανάπτυξη της καινοτομίας και της έρευνας
  3. Τη διεθνοποίηση
  4. Την οικονομική ενδυνάμωση και αειφορία
  5. Την αριστεία του προσωπικού, ακαδημαϊκού και διοικητικού / αποτελεσματική διοικητική οργάνωση.

H υιοθέτηση της  Πολιτικής για την Διασφάλισης της Ποιότητας, ενισχύει την κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών του Πανεπιστημίου, ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις ανάγκες και στις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας, των φοιτητών, των ακαδημαϊκών, των ερευνητών του διοικητικού προσωπικού και των συνεργαζόμενων φορέων.