Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Η Ομάδα Έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας (ReSciTEG) του Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Επιστημών της Αγωγής) διεξάγει ένα συντονισμένο πρόγραμμα έρευνας, ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και διδασκαλίας. Η ομάδα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, ερευνητικούς συνεργάτες, μεταδιδακτορικούς, διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες.

Σε εθνικό επίπεδο, η ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Ζαχαρία Ζαχαρία, ηγείται των προσπαθειών μεταρρύθμισης των αναλυτικών προγραμμάτων της χώρας για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την εκπαίδευση STE(A)M στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση. Επίσης, η ομάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου για την εφαρμογή της στρατηγικής της ηλεκτρονικής μάθησης (eLearning), μέσω μιας σειράς προγραμμάτων που συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό και τη χρήση περιβαλλόντων πολυμέσων για τη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Παράλληλα, η ομάδα οργανώνει συχνά προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης προ-υπηρεσιακών και εν υπηρεσία εκπαιδευτικών, που αφορούν σε μια ποικιλία θεμάτων (π.χ., σχεδιασμό και αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση, έτερο-αξιολόγηση, μάθηση με τη χρήση τεχνολογίας, μάθηση μέσω διερώτησης, χρήση ΤΠΕ και καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση STE(A)M).

Επιπλέον, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας αφορούν στη Μάθηση μέσω Διερώτησης, τον σχεδιασμό τεχνολογικά υποστηριζόμενου εκπαιδευτικού υλικού, τον πειραματισμό σε φυσικά και εικονικά εργαστήρια, τη μοντελοποίηση, την ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών STE(A)M, την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και τη μη τυπική εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Το έργο της ομάδας λαμβάνει συνεχή οικονομική υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω διαφόρων προγραμμάτων, π.χ. IST, Science and Society, ERASMUS+, FP 7, H2020). Επίσης, τα μέλη της ομάδας έχουν δημοσιεύσει πλήθος ερευνητικών εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Science, Cognition and Instruction, Learning and Instruction, Journal of Research in Science Teaching) και έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους σε διάφορα διεθνή συνέδρια (π.χ., ESERA, EARLI, NAARST).