Εκτύπωση
Η Ομάδα Έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας (ReSciTEG) του Πανεπιστημίου Κύπρου διεξάγει ένα συντονισμένο πρόγραμμα έρευνας, ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και διδασκαλίας. Η ομάδα αποτελείται από ακαδημαϊκό προσωπικό, επιστημονικούς συνεργάτες, μεταδιδακτορικούς φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού). Ο ιδρυτής και επικεφαλής της ομάδας είναι ο Δρ. Ζαχαρίας X. Ζαχαρία.
 
Η ReSciTEG έχει σήμερα ενεργό ρόλο σε τρία σημαντικά ερευνητικά έργα: τη χρήση εικονικών και εξ' αποστάσεως εργαστηρίων στα πλαίσια της διερευνητικής μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, την ανάπτυξη τεχνολογικά υποστηριζόμενων περιβαλλόντων διερευνητικής μάθησης και την ευαισθητοποίηση των νέων για την έρευνα και την καινοτομία μέσω της διερευνητικής προσέγγισης στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.
 
Τα μέλη της ReSciTEG έχουν μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό τεχνολογικά υποστηριζόμενων προγραμμάτων σπουδών στο αντικείμενο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και στο σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικτυακού υλικού διερευνητικής μάθησης για σκοπούς διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες. Επιπρόσθετα, τα μέλη της ομάδας έχουν εμπειρία στην αξιολόγηση γνωστικών και επιστημονικών δεξιοτήτων. Η ομάδα αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο στις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου να εφαρμόσει τη στρατηγική της ψηφιακής μάθησης (e-learning), μέσω μιας σειράς προγραμμάτων που περιλαμβάνουν θεματολογία όπως, ο σχεδιασμός πολυμεσικών μαθησιακών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Το έργο μας ως ομάδα έχει λάβει συνεχή χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων, π.χ. IST, Science and Society, Socrates, FP 7). Τέλος, τα μέλη της ReSciTEG, στα πλαίσια των προγραμμάτων που συμμετέχουν, έχουν δημοσιεύσει ερευνητικά άρθρα σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Science, Cognition and Instruction, Learning and Instruction, Journal of Research in Science Teaching).