Εκτύπωση

Ποιοι είμαστε:

Η Ομάδα Έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας (ReSciTEG) του Πανεπιστημίου Κύπρου διεξάγει ερευνητικό, διδακτικό και ακαδημαϊκό έργο στο γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας. Η ομάδα αποτελείται από ακαδημαϊκό προσωπικό, επιστημονικούς συνεργάτες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού). Ο ιδρυτής και επικεφαλής της ομάδας είναι ο Δρ. Ζαχαρίας X. Ζαχαρία, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής.

Το έργο μας:

Το κυριότερο έργο της ομάδας αφορά στην παραγωγή πρωτότυπης γνώσης στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας μέσα από συνεχείς ερευνητικές και ακαδημαϊκές δράσεις. Τα μέλη της ReSciTEG έχουν μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού και διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων στις Φυσικές Επιστήμες και στις εφαρμογές STEM, καθώς και στην εφαρμογή και αξιολόγησή τους, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα συντονιστικό ρόλο στις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Επίσης, ασχολούνται με τη διδασκαλία σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Μεγάλο μέρος των ερευνητικών δράσεων της ομάδας, οι οποίες εκπονούνται στο πλαίσιο διάφορων ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. FP7, Horizon2020, Erasmus+), χρηματοδοτείται  από τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χρηματοδότησης (π.χ. ΙΠΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Τα μέλη της ReSciTEG οργανώνουν επιμορφώσεις εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, καθώς και ετήσιες ημερίδες και συνέδρια, δημοσιεύουν ερευνητικά άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζουν ερευνητικές εργασίες σε τοπικά και διεθνή συνέδρια. Η ομάδα έχει δημιουργήσει δίκτυο συνεργασιών με οργανωμένα σύνολα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη.

 
 
RESCITEG 2