Εκτύπωση
PLATON
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
4, 11, 18 & 25 Οκτωβρίου
2017
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης: "Διεπιστημονικότητα και Διερώτηση στις Φυσικές Επιστήμες" 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, http://www.pi-eggrafes.ac.cy/ στην κατηγορία «Εξειδικευμένα Σεμινάρια» μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
 
 
 
Go-lab
 
 
 
 
Ark of Inquiry
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
19&20 Οκτωβρίου 2015                 
 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας και Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου
Ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών σχολείων SEMEP για το πρόγραμμα Ark of Inquiry
21&22 Ιανουαρίου 2016
 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής και Τεχνολογίας σχολείων SEMEP καθώς και άλλων σχολείων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με θέμα «Η προσέγγιση της διερώτησης στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών»
22 Απριλίου 2016
 
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής και Τεχνολογίας σχολείων SEMEP καθώς και άλλων σχολείων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με θέμα «Αξιολόγηση των μαθησιακών διεργασιών και επιτευγμάτων διερώτησης»
22 Ιουνίου 2016
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής και Τεχνολογίας σχολείων SEMEP καθώς και άλλων σχολείων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με θέμα «Αναστοχαστική υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο διεργασιών επιστημονικής διερώτησης»
 
 
SSE
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
3,5 & 7
Οκτωβρίου 2016 
                      Πανεπιστήμιο Κύπρου                                         Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Γεωγραφίας ή/και Φυσικών Επιστημών) και Μέσης Εκπαίδευσης (Γεωγραφίας) με θέμα «Διδασκαλία των σεισμών»