Ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη
 
Next-Lab project
 
NextLab-Logo RGB Web
Το Next-Lab αποτελεί τη συνέχιση του επιτυχημένου προγράμματος Go-Lab και έχει σαν στόχο να φέρει αλλαγές μεγάλης κλίμακας στον τρόπο που η επιστήμη, η μηχανολογία και η τεχνολογία διδάσκονται σε όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα περιστρέφεται γύρω από μια μεγάλη συλλογή αλληλεπιδραστικών διαδικτυακών εργαστηρίων και διδακτικών ενοτήτων. Οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις πηγές για να διεξάγουν επιστημονικά πειράματα, ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για εμπλουτίσουν την διδακτική τους πρακτική.
Στα πλαίσια του νέου αυτού προγράμματος, μια διευρυμένη διεθνής κοινοπραξία σκοπεύει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής και επίδρασης του διδακτικού υλικού. Για παράδειγμα, το νέο πρόγραμμα θα απευθύνεται και σε νεαρότερες ηλικίες μαθητών, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ακόμη, θα καταβληθούν προσπάθειες για την ευθυγράμμιση του προγράμματος με τα προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Με αυτό τον τρόπο – μέσω των εκπαιδευτικών του μέλλοντος – η κοινοπραξία θα είναι σε θέση να εμπνεύσει περισσότερους νέους για την επιστήμη και την τεχνολογία. Οι ανοικτές πλατφόρμες συγγραφής και κοινοποίησης υλικού θα επιτρέπουν στους μαθητές να συνεργάζονται μεταξύ τους εξ' αποστάσεως και να αναστοχάζονται για την πρόοδο τους. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έρευνα στο πεδίο της μάθησης μέσω διερώτησης και διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων πηγών.Ο συντονιστής του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Twente της Ολλανδίας και οι υπόλοιποι συνεργαζόμενοι φορείς είναι: École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Ελβετία), Information Multimedia Communication AG (Γερμανία), EUN Partnership AISBL (Βέλγιο), Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva (Ελλάδα), University of Cyprus (Κύπρος), Universidad de la Iglesia de Deusto (Ισπανία), Tartu Ülikool (Εσθονία), Núcleo Interactivo de Astronomia (Πορτογαλία), École Normale Supérieure de Lyon (Γαλλία), Turun Yliopisto (Φιλλανδία) and the University of Leicester (Ηνωμένο Βασίλειο).
 
 
Τα μέλη της ομάδας ReSciTEG έχουν δημιουργήσει αρκετά μαθήματα, στα ελληνικά και αγγλικά, αξιοποιώντας την πλατφόρμα συγγραφής του Go-Lab (Graasp), τα οποία είναι δημοσιευμένα στην πλατφόρμα κοινοποιήσης (Go-Lab portal). Μπορείτε να επισκεφθείτε μερικά παραδείγματα πιο κάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 

School Networks Alert Citizens protection project (SNAC)

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα School Networks Alert Citizens protection project (SNAC) χρηματοδοτείται από το Erasmus+ Program και αποτελεί μέρος της δράσης “Cooperation for innovation and the exchange of good practices”. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Ιταλία, Βουλγαρία) και στόχος είναι o μετασχηματισμός των σχολείων σε φορείς καινοτομίας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης για την κοινότητά τους για θέματα σεισμικής δραστηριότητας και πολιτικής προστασίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο 100 σχολείων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (10 σχολεία ανά χώρα). Το σχολικό δίκτυο θα συνδέεται με τοπικούς φορείς, ερευνητές και ειδικούς, καθώς και άλλα σχολεία στην περιοχή. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί των γνωστικών αντικειμένων των Φυσικών Επιστημών και μαθητές 12-18 χρονών. Τα σχολεία θα εξοπλιστούν με εκπαιδευτικούς σεισμογράφους (π.χ. TC1 seismometer, RaspberryShake) ή με απλές συσκευές που θα κατασκευαστούν από τους μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος και τα σεισμικά δεδομένα θα είναι άμεσα προσβάσιμα από όλους σε διαδικτυακή πλατφόρμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, πατήστε εδώ


MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION BY INNOVATIVE TEACHING INSTRUMENTS (MOPED)

MOPED logo
Στόχος του ερευνητικού προγράμματος MoPED είναι η παροχή βοήθειας στο προσωπικό των πανεπιστημιακών σχολών της Ουκρανίας για να αναπτύξουν καινοτόμα προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνουν σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι φοιτητές. Η ιδέα είναι να καταστεί το ουκρανικό εκπαιδευτικό σύστημα ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο και να τεθεί η βάση για την καθιέρωση της εκπαίδευσης που προωθεί τις δεξιότητες του 21ου αιώνα σε όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ουκρανίας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα MoPED μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://mopedproject.eu/ 
 

 


TIWI 

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Εκπαιδευτικούς (DigiCompEdu), το όποιο δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2017, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν συνεχώς ολοένα και περισσότερες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν ένα νέο, ευρύτερο και πιο εξελιγμένο σύνολο ικανοτήτων σε σχέση με το παρελθόν. Η πανταχού παρουσία των ψηφιακών συσκευών και εφαρμογών, απαιτεί κυρίως από τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν την ψηφιακή τους ικανότητα. Με βάση αυτή τη θέση και λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ικανότητες του πλαισίου για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα TIWI θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να είναι σε θέση να διδάσκουν αποτελεσματικά τον προγραμματισμό κι την κωδικοποίηση στους μαθητές τους, να εφαρμόζουν την προσέγγιση που βασίζεται στη διερώτηση στη διδασκαλία τους και να δουν την άμεση σύνδεσή της με τον προγραμματισμό και την κωδικοποίηση και να παρέχει σε αυτούς και τους μαθητές τους εργαλεία αυτό-αξιολόγησης που θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν τον έλεγχο της προσωπικής τους ανάπτυξης και της μάθησης των μαθητών τους.

Πολλές χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, τροποποιούν τα προγράμματα σπουδών τους με τρόπο ώστε να προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού και κωδικοποίησης των μαθητών και την εισαγωγή του θέματος αυτού σε εθνικά, περιφερειακά ή σχολικά προγράμματα σπουδών. Αυτό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το εκπαιδευτικό σύστημα. Το πρόγραμμα TIWI εισάγει τη χρήση του προγραμματισμού και της κωδικοποίησης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους μαθητές τους. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη χρήση δύο κύριων γλωσσών προγραμματισμού, Scratch και Python. Και οι δύο γλώσσες προγραμματισμού είναι ανοιχτής πρόσβασης και διαθέσιμες χωρίς χρέωση, ενώ ο συνδυασμός τους με την προσέγγιση της διερώτησης παρέχει μια καινοτόμο λύση που μπορεί να βοηθήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να οικοδομήσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους και να προχωρήσουν στην ψηφιακή εποχή. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα  συμβάλει προς την επίτευξη του εθνικού επιχειρησιακού στόχου για τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ενίσχυση της ποιότητας του STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη και Μαθηματικά) μέσω δραστηριοτήτων του προγράμματος που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και στην προώθηση επαγγελμάτων σχετικά με το STEAM.


Ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα

Go-Lab project

Go-lab Το πρόγραμμα Go Lab (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (7th Framework Programme), στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικές κοινότητες και ερευνητικά κέντρα από 15 Ευρωπαϊκές Χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο βασικότερος στόχος τους προγράμματος είναι να εντάξει τους νέους σε θέματα επιστήμης με τρόπο που να αποκτήσουν επιστημονικές δεξιότητες διερώτησης και να βιώσουν την κουλτούρα ενός επιστήμονα επιχειρώντας τον ενεργό επιστημονικό πειραματισμό. Πιο συγκεκριμένα το Go-Lab στοχεύει σε τέσσερις βασικούς άξονες:

-Δημιουργία ενός παιδαγωγικού πλαισίου για τη μάθηση μέσω διερώτησης με τη χρήση διαδικτυακών εργαστηρίων.
-Δημιουργία χώρου συγκέντρωσης με διαδικτυακά εργαστήρια.
-Παροχή εύκολης πρόσβασης σε διαδικτυακά εργαστήρια και εξατομικευμένες δυνατότητες εργασίας.
-Δημιουργία κοινότητας αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς, μαθητές και ερευνητές.
Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων, η πλατφόρμα του Go-Lab (Go-Lab Portal) περιλαμβάνει διαδικτυακά εργαστήρια που μπορούν να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί, σε συνδυασμό με εφαρμογές διδασκαλίας της διερώτησης, που προσφέρουν την υποστήριξη για τους μαθητές κατά την διάρκεια μιας δραστηριότητας διερώτησης. Τα διαδικτυακά εργαστήρια και οι εφαρμογές βρίσκονται οργανωμένα σε ένα μαθησιακό χώρο διερώτησης (Inquiry Learning Space (ILS), που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές δίνοντας τους την δυνατότητα για εξατομικευμένη εκτέλεση επιστημονικών πειραμάτων, σε ένα δομημένο περιβάλλον μάθησης. Με αυτό οι μαθητές διεξάγουν τα πειράματα τους, χρησιμοποιώντας σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις θεμελιώδεις ιδέες της επιστήμης και ενισχύσουν τα κίνητρα και το ενδιαφέρον τους για επαγγελματική ενασχόληση με την επιστήμη στο μέλλον.
Στην πλατφόρμα του Go-Lab (Go-lab Portal), υπάρχει ένα μεγάλο αποθετήριο από διαδικτυακά εργαστήρια παγκοσμίου φήμης, τα οποία προέρχονται από ερευνητικούς οργανισμούς, όπως European Space Agency (ESA, The Netherlands), European Organisation for Nuclear Research (CERN, Switzerland), Núcleo Interactivo de Astronomia (NUCLIO, Portugal) καθώς επίσης και από πολλά Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα. Επιπλέον, στα αποθετήρια των διαδικτυακών εργαστηρίων, στο Go-Lab Portal υπάρχουν εφαρμογές(Apps) που εμπίπτουν σε ένα ILS, όπως το Εργαλείο Υπόθεσης(Hypothesis Scratchpad) που παρέχει στήριξη στους μαθητές καθώς διατυπώνουν μια επιστημονική υπόθεση, το Εργαλείο Σχεδιασμού Πειράματος(Experiment Design Tool) που καθοδηγεί τους μαθητές για την δημιουργία και εκτέλεση δίκαιων επιστημονικών πειραμάτων, το Εργαλείο Παρουσίασης Δεδομένων (Data Viewer) που υποστηρίζει τους μαθητές στην δημιουργία γραφημάτων και ερμηνεία των δεδομένων που συλλέχθηκαν κ.ά.
Το τρίτο αποθετήριο στην πλατφόρμα περιλαμβάνει μαθησιακούς χώρους, δηλαδή ILSs, τα οποία δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς και συνεργάτες της ομάδας του Go-Lab. H πλατφόρμα του Go-Lab προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δικά τους ILSs, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ικανότητες των μαθητών τους, έχοντας επιπλέον την δυνατότητα να τα μοιράζονται με άλλους εκπαιδευτικούς. Αυτό δίνει την δυνατότητα για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών που προωθούν την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών κατά την χρήση το Go-Lab στην τάξη τους. Το εργαλείο για την δημιουργία ενός ILS είναι το Graasp. Αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να χρησιμοποιούν το Go-Lab για τη δημιουργία τέτοιων δραστηριοτήτων μάθησης, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε στήριξη στη σελίδα υποστήριξης του Go-Lab(Support page), στην οποία διατίθενται πολλά βίντεο καθοδήγησης, tutorials, χώροι συζήτησης (forums) και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Η ομάδα ReSciTEG είναι ο επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος Go-Lab στην Κύπρο, υπεύθυνη για την εκπλήρωση πιλοτικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών καθώς και της ενσωμάτωσης των κύπριων εκπαιδευτικών στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα του Go-Lab. Προς αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλά σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ένας μεγάλος αριθμός πιλοτικών εφαρμογών που επιτεύχθηκαν μέχρι τώρα. Γενικά, περισσότεροι από 400 μαθητές συμμετείχαν στις δραστηριότητες του Go-lab στην Κύπρο και αυτός ο αριθμός πρόκειται να επεκταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Τα μέλη της ομάδας ReSciTEG, εμπλέκονται στη δημιουργία του παιδαγωγικού πλαισίου του προγράμματος Go-Lab. Καταληκτικά, ως παιδαγωγικά καταρτιζόμενοι, τα μέλη έχουν δημιουργήσει διάφορους χώρους διερώτησης (ILSs), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που χρησιμοποιούνται σε πιλοτικές δραστηριότητες. Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο για κάποιους από αυτούς τους χώρους:

The Ark of Inquiry project
 
 Ark logoCMYK large color Το Ark of Inquiry είναι ένα τετραετές ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 13 συνεργαζόμενοι φορείς από 12 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία και Τουρκία. Ο ευρύτερος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας «νέας τάξης επιστήμης» που θα παρέχει πιο αυθεντικές και ψηλότερου επιπέδου μαθησιακές εμπειρίες, προκλήσεις και περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές να συμμετέχουν σε επιστημονικές πρακτικές και δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της επιστήμης και δουλεύοντας με επιστημονικές αναπαραστάσεις και εργαλεία. 

Το πρόγραμμα Ark of Inquiry επικεντρώνεται σε δυο έννοιες που σχετίζονται μεταξύ τους: η «Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (RRI)» και η «Εκπαίδευση που προωθεί τη Μάθηση με Διερώτηση (IBSE)». Το πρόγραμμα έχει στόχο την ανάπτυξη ενημερότητας και κατανόησης των μαθητών για τις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν «κάνουμε επιστήμη» καθώς και την οικοδόμηση μιας επιστημονικά εγγράμματης και υπεύθυνης κοινωνίας .

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού θεωρητικού πλαισίου για τον εντοπισμό δραστηριοτήτων βασισμένων στη διερώτηση και που προωθούν την ανάπτυξη ενημερότητας των μαθητών για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία.
  2. Συλλογή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διερώτηση.
  3. Δημιουργία μιας μεγάλης κοινότητας από εκπαιδευτικούς και ερευνητές, οι οποίοι θα εμπλέξουν και θα υποστηρίξουν τους μαθητές σε δραστηριότητες διερώτησης και θα επιβραβεύσουν τα μαθησιακά τους επιτεύγματα.
  4. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πώς θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων διερώτησης των μαθητών τους.
  5. Ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του προγράμματος ως προς τη διασφάλιση του κατά πόσο το παιδαγωγικό θεωρητικό πλαίσιο, η συλλογή των δραστηριοτήτων διερώτησης και η κοινότητα υποστήριξης θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ενημερότητας των νέων ως προς την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία.
  6. Διάχυση των δραστηριοτήτων που βασίζονται στη διερώτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της πλατφόρμας του Ark of Inquiry.
  7. Διάχυση της μαθησιακής προσέγγισης της διερώτησης στα σχολεία, πανεπιστήμια, επιστημονικά κέντρα και στην κοινωνία.

Στο Ark of Inquiry συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές, επιστήμονες, φοιτητές και επιστημονικά κέντρα. Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν τον καθοριστικό ρόλο (είναι οι κυριότεροι συμμετέχοντες του έργου), γιατί είναι αυτοί που θα καθοδηγήσουν τους μαθητές σε δραστηριότητες διερώτησης. Οι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν για να μπορούν να χρησιμοποιούν δραστηριότητες που βασίζονται στη διερώτηση. Οι επιστήμονες, οι φοιτητές, και τα επιστημονικά κέντρα παρέχουν υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ομάδα ReSciTEG ανέπτυξε διαδικτυακό υποστηρικτικό υλικό για όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος (εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, επιστήμονες και γονείς). Το υλικό αυτό αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με τους εξής τρόπους. Κατ' αρχάς, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη κατανόησης για τη μάθηση και τη διδασκαλία μέσω διερώτησης. Δεύτερον, οι εκπαιδευτές εκπαιδευτικών μπορούν να ενσωματώσουν το διαδικτυακό υποστηρικτικό υλικό στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς. Τρίτον, οι επιστήμονες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό για να επεκτείνουν την κατανόησή τους για το πώς οι δραστηριότητες διερώτησης στις οποίες εμπλέκονται καθημερινά μπορούν να μεταφερθούν για σκοπούς μάθησης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών ρυθμίσεων. Τέλος, το υλικό για τους γονείς, το οποίο είναι γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα, αναμένεται να λειτουργήσει ως υποστηρικτικό υλικό, βοηθώντας τους γονείς να προσφέρουν καθοδήγηση στα παιδιά τους στο σπίτι. Το διαδικτυακό υποστηρικτικό υλικό είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.arkofinquiry.eu/web-based-materials

Επιπρόσθετα, η ομάδα ReSciTEG ανέπτυξε υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους μαθητές στις δραστηριότητες διερώτησης. Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί από τους συνεργαζόμενους φορείς κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον συντονισμό των επιμορφωτικών σεμιναρίων στις διάφορες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ark of Inquiry http://www.arkofinquiry.eu/homepage.


 Schools Study Earthquakes

Το Schools Study Earthquakes (SSE) είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο συμμετέχουν 6 οργανισμοί από 5 χώρες: Κύπρο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία και Ιταλία. Κυριότερος σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση του επιστημονικού εγγραμματισμού και της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και χωρών, διαμέσου της θεματικής ενότητας των σεισμών. Συγκεκριμένα οι μαθητές, μέσα και από τη συνεργασία με άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς, αναμένεται να έρθουν σε επαφή με ειδικά θέματα της φυσικής και της γεωλογίας που αφορούν στους σεισμούς, θα συμμετάσχουν και θα διεξάγουν διερευνήσεις και θα εργαστούν με τεχνολογικά εργαλεία σεισμολογίας. Επιπρόσθετα θα μελετήσουν θέματα που αφορούν τον κοινωνικό αντίκτυπο του φυσικού φαινομένου των σεισμών. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, επιλέχθηκε η διερώτηση ως τη βασική μέθοδο προσέγγισης της διδασκαλίας.

Στις δραστηριότητες του προγράμματος θα συμμετάσχουν 50 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 250 εκπαιδευτικοί θα εκπαιδευτούν πριν και μετά την εφαρμογή στα σχολεία. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο εικονικών σεισμογράφων Νοτιοανατολικής Ευρώπης/ Μεσογείου και έτσι οι μαθητές θα εργαστούν με πραγματικά δεδομένα σεισμών σε πραγματικό χρόνο. Για να διευκολυνθεί η χρήση του Δικτύου και των αποτελεσμάτων του προγράμματος από τα σχολεία που συμμετέχουν, θα δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα καθώς και διάφορα εγχειρίδια. Η ομάδα ReSciTEG εμπλέκεται ενεργά στο πρόγραμμα, ειδικότερα στο σχεδισασμό διδακτικού υλικού που αφορά στη διδακτική μεθοδολογία και προσέγγιση που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.


The PLATON project
 
platon
Το ερευνητικό πρόγραμμα PLATON, στο οποίο συμμετέχουν έξι χώρες (Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρος, Φιλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), χρηματοδοτείται από το Erasmus+ Program και αποτελεί μέρος της δράσης "Cooperation for innovation and the exchange of good practices".

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή ενός συνεκτικού πλαισίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα εστιάζει στην προώθηση μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων διδασκαλίας, όπως είναι η διερώτηση, καθώς και στην προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης της διδασκαλίας των Επιστημών βασισμένη σε καινοτόμες μεθόδους, όπως είναι οι «Μεγάλες Ιδέες της Επιστήμης», μέσα από την παραγωγική συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Το πλαίσιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του προγράμματος θα παρέχει επίσης υποστήριξη για τη χρήση διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων, ώστε οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών τους. Μέσα από την επιμόρφωση, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να ενσωματώσουν σταδιακά στην καθημερινή τους διδασκαλία την προσέγγιση της διερώτησης, καθώς και απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία για εμπλοκή των μαθητών σε διεπιστημονικές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν σε βάθος ένα θέμα και να δημιουργήσουν συνδέσμους μεταξύ ιδεών και φαινομένων από διάφορες επιστήμες, ανεξαρτήτως του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο τους παρουσιάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα PLATON μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://platon-project.eu/