Εκτύπωση
Ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη
 
 
 LfE LOGO without titles No Background
Learning from the Extremes: A Rural Schools Innovation Roadmap (LfE)
 
Χρηματοδότηση: European Commission PPPA Programme under Grant Agreement No.LC-01760255/10105266 LfE 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση των σχολικών κοινοτήτων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες/αγροτικές περιοχές με χαμηλή συνδεσιμότητα, περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές και ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το τι μπορεί να υλοποιήσει ένα σχολείο με επαρκείς επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές, εργαλεία και ψηφιακό περιεχόμενο. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει συγκεκριμένο αριθμό σχολείων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες/αγροτικές περιοχές για να εφαρμόσουν πιλοτικά τις προτάσεις που θα υποβάλουν οι ίδιοι με σκοπό την ψηφιακή ανάπτυξή τους. Η επιλογή των σχολείων θα γίνει μέσω αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβάλουν.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://learningfromtheextremes.eu/

Διάρκεια: 2/2022 – 2/2024


 
 
DIGITAL SCIENCE LOGO RGB
Developing innovative practices in a digital era for the teaching of Natural Sciences (Digi-Science)
 
Χρηματοδότηση: KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices (KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness)
 
H πανδημία που προκλήθηκε από τον ιό COVID-19 οδήγησε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα ανά το παγκόσμιο στην υιοθέτηση της διαδικτυακής μάθησης. Στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εταίροι του προγράμματος (Κύπρος, Ελλάδα, Πολωνία, Λιθουανία, Πορτογαλία), έστω κι αν έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες ανάπτυξης της ψηφιακής ετοιμότητας και της βασικής κατανόησης ψηφιακών τεχνολογιών στα σχολεία, υπάρχει η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης ούτως ώστε τα εκπαιδευτικά συστήματα να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπως αυτή που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας. Το πρόγραμμα Digi-Science στοχεύει στην ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών και στην παροχή εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της μαθητοκεντρικής και συνεργατικής μάθησης στο πλαίσιο διαδικτυακών μαθημάτων, μαθημάτων εξ αποστάσεως ή συνδυασμό.
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://digi-science.ea.gr/ 
 
Διάρκεια: 2021-2023
 

 
 
 
 
 steamedu 1
MSc course in STEAM education – STEAMedu
 
Το πρόγραμμα STEAMEdu έχει ως στόχο τον σχεδιασμό ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην εκπαίδευση STEAM για εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς που θα προσφέρεται σε πανεπιστήμια σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Κόσοβο). Περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη υποδομής και ανάπτυξη θεσμικού δυναμικού για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος και τη διδασκαλία μαθημάτων για την εκπαίδευση STEAM. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ πανεπιστημιακών τμημάτων ειδικευμένων στην εκπαίδευση STEAM και άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων.
 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγραμμάτος: https://steamedu.sum.ba/ 
 
Χρηματοδότηση: Erasmus +, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education
 
Διάρκεια: 2021-2023

 

SALL Logo
Schools As Living Labs (SALL)
 
Χρηματοδότηση: Ηorizon 2020, CSA
 

Το “Schools as Living Labs" (SALL) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία από δώδεκα χώρες, για να προτείνει μια νέα προσέγγιση για την Ανοικτή Εκπαίδευση και το Ανοικτό Σχολείο (Open Schooling).

Προσαρμόζοντας αρχές και μεθόδους «Ζωντανών Εργαστηρίων» για την παραγωγή καινοτομίας, το SALL υποστηρίζει τα σχολεία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που συνδέονται με τις τοπικές τους κοινότητες και αντιμετωπίζουν ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, τα οποία σχετίζονται με το σύστημα της τροφής σε όλες τις διαστάσεις του (π.χ. παραγωγή, διανομή, διάθεση, παρασκευή, κατανάλωση, απόρριψη της τροφής, σε σύνδεση με ζητήματα υγείας, οικονομίας, περιβάλλοντος, κλπ.).

Συμμετέχοντας στο έργο SALL, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί θα πειραματισθούν με την έννοια του Ανοικτού Σχολείου και τον ρόλο του στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας, εφαρμόζοντας μια εκπαιδευτική προσέγγιση βασισμένη στη μεθοδολογία των «Ζωντανών Εργαστηρίων». Ευρύτερος στόχος θα είναι να ενισχύσουν τη μάθηση και διδασκαλία στην περιοχή "STEM" (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), συνδέοντάς της στενότερα με την καθημερινή ζωή των μαθητών. Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και θετικές στάσεις απέναντι στην επιστήμη και να κατανοήσουν τη μάθηση ως ένα μέσο για την ενεργή συμμετοχή τους σε προσπάθειες για την ευημερία της τοπικής κοινότητας και ευρύτερα της κοινωνίας.

 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.schoolsaslivinglabs.eu/ 
 
Διάρκεια: 2020 - 2023 

 
Logo
 DEVELOPMENT OF A NEW EXPANDABLE ROBOT ALONG WITH AN ECOSYSTEM OF PRODUCTS THAT CAN SUPPORT STEM EDUCATION
 
Το πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου, επεκτάσιμου οχήματος ρομποτικής για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση STEM και την καλύτερη εκμάθηση κωδικοποίησης.
 
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) – Restart 2016-2020
 
Διάρκεια: 06/2020-05/2022

 
 Capture
Differentiation in Inquiry-based Learning (focus experimentation) - DifferentiatInq
 
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εργαλείου διαφοροποίησης για τη διερευνητική μάθηση με έμφαση στον πειραματισμό. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο για την έννοια της διαφοροποίησης για εκπαιδευτικούς και σπουδαστές. Το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο τόσο σε ψηφιακή μορφή όσο και έντυπη. Επιπλέον, με βάση το βιβλίο, η κοινοπραξία του έργου θα δημιουργήσει ένα πλάνο για περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών.
 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://differentiatinq.eu/
 
Χρηματοδότηση: Erasmus+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices (KA201-Strategic Partnerships for school education)
 
Διάρκεια: 09/2019-08/2022 

 
Bridges logo
BRIDGES - Broadening Recognition Initiatives Developing Gender Equity in Sciences
 
 
Το πρόγραμμα BRIDGES αποσκοπεί στον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση μιας υποδομής βασισμένης σε σήματα αναγνώρισης προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση STEM αλλά και τους σχετικούς επαγγελματικούς προσανατολισμούς και σταδιοδρομίες.
 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://bridges.openrecognition.org/
 
Χρηματοδότηση: Erasmus+, KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices; KA203 - Strategic Partnerships for higher education

Διάρκεια: 09/2019 - 08/2022


 
 
polar logo
Polar Star Project
 
Το POLAR STAR στοχεύει να φέρει σε επαφή κορυφαίες εκπαιδευτικές παιδαγωγικές και να τις συνδυάσει με συναρπαστικές δραστηριότητες που επικεντρώνονται στη σύγχρονη επιστήμη, βοηθώντας έτσι τους εκπαιδευτικούς να εισάγουν επιτυχώς το εκπαιδευτικό μοντέλο "STEAM" στην τάξη τους. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών, καθώς και στην εμβάθυνση των γνώσεών τους για τις βασικές αρχές της επιστήμης, αυξάνοντας την εκτίμηση και έλξη τους προς την επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και τον ρόλο τους στις σημερινές κοινωνίες.
 
THE POLAR STAR APPROACH: «Επιστήμη στο σύνολό της / Science as a Whole» και εξατομικευμένη μάθηση με επίκεντρο το μαθητή: Η ομάδα του έργου θα συνδυάσει καινοτόμες τεχνικές μάθησης, όπως inquiry learning και design thinking, μαζί με άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία, σε μια ενιαία μεθοδολογία. Σκοπός είναι το να επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να στραφούν προς έναν τύπο διδασκαλίας επικεντρωμένο στους μαθητές. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να μάθουν πώς να εισαγάγουν τη διεπιστημονική μάθηση στην τάξη τους χρησιμοποιώντας μια προηγμένη μεθοδολογία, που ξεπερνά την παραδοσιακή οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών της επιστήμης και επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ επιστημών και να ανακαλύπτουν συνδέσεις μεταξύ φαινομένων .
 
THE POLAR STAR ACTIVITY KIT: Για να εισαγάγει τη σύγχρονη επιστήμη στην τάξη της επιστήμης, η ομάδα του POLAR STAR θα επικεντρωθεί σε δύο κύριες επιστημονικές περιοχές: Την έρευνα της Αρκτικής και την Αστρονομία (Arctic research and Astronomy). Παρόλο που και τα δύο ερευνητικά πεδία έχουν συμβάλει σημαντικά στην εξέλιξη της επιστήμης και συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητά μας και με την ανάπτυξη των κοινωνιών, συνήθως δεν θεωρούνται συγκείμενα με πραγματικό αντίκτυπο στις ζωές μας και είναι σε μεγάλο βαθμό αφηρημένες όσο αφορά τα προγράμματα σπουδών της επιστήμης. Ωστόσο, και οι δύο περιοχές είναι προσβάσιμες από πλευράς διεπιστημονικότητας και καθόλα συναρπαστικές για τους μαθητές (κορίτσια και αγόρια). Γι' αυτό το λόγο καθίστανται έτσι τα ιδανικά συγκείμενα για να διδαχθούν διαμέσου τους και άλλες επιστήμες. Επιστήμες που συχνά θεωρούνται λιγότερο ελκυστικές, καταδεικνύοντας πώς τέτοιοι ερευνητικοί τομείς που μπορεί να φαίνονται άσχετοι με τις ανάγκες των ανθρώπων έχουν στην πραγματικότητα μεγάλη επίδραση στη ζωή μας.
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοδελίδα: http://polar-star.ea.gr/ 
 
Διάρκεια: 10/2019 - 2022
 
STEAM it Logo

STE(A)M IT

Το έργο STE(A)M IT έχει ως στόχο την παραγωγή του πρώτου Ευρωπαϊκού πλαισίου περιεκτικής εκπαίδευσης STE(A)M. Προκειμένου να μπορέσουν οι μαθητές να αντιληφθούν το ενδιαφέρον των σπουδών και καριέρας στους τομείς STEM, και ακόμη πιο σημαντικό, να αντιληφθούν οι ίδιοι αλλά και η κοινωνία γενικότερα, τον ιδιαίτερο ρόλο των STEM στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κάλυψης των αναγκών μας, χρειάζεται οι τομείς STEM να διδάσκονται με έναν συνεκτικό τρόπο.

Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, το έργο STE(A)M IT:

(1) θα δημιουργήσει και θα αξιολογήσει ένα εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς για την περιεκτική εκπαίδευση STEM,

(2) θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βασισμένο στο εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση της περιεκτικής διδασκαλίας STEM, και

(3) θα δημιουργήσει ενός δικτύου σύμβουλων καθοδήγησης/σύμβουλων καριέρας σε σχολεία που προωθούν την ελκυστικότητα των εργασιών σε τομείς STEM.

Συντονιστής του έργου είναι το European Schoolnet (Βέλγιο) σε συνεργασία με το Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca (Ιταλία), Italian University Line (Ιταλία), Υπουργείο Παιδείας της Κροατίας και της Πορτογαλίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://steamit.eun.org/ 

Διάρκεια: 11/2019 - 10/2022


 
 
     
  

Ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα

Logo

Inclusive Environmental STEAM education with online labs

Αριθμός αναφορά πρόγράμματος: 2019-1-ES01-KA201-064261

Χρηματοδότηση: Erasmus+ Strategic Partnership KA201

Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος InSTEAM ήταν η δημιουργία μιας σειράς μαθημάτων που επιτρέπουν την εξατομικευμένη και περιεκτική μάθηση STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση στη περιβαλλοντική μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, που χαρακτηρίζεται από καινοτομία και διεπιστημονικότητα και επιτρέπει την πρόσβαση και την εμπλοκή όλων με τη ψηφιακή εκπαίδευση.

Τα μαθήματα οργανώθηκαν σε τρία βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα: Κλιματική αλλαγή, Διαχείριση υδάτων και Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συντονιστής του προγράμματος: University of Deusto (Ισπανία)

Συνεργαζόμενοι φορείς: ELLINOGERMANIKI AGOGI SCHOLI PANAGEA SAVVA AE (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο Κύπρου, NUCLIO NUCLEO INTERACTIVO DE ASTRONOMIA ASSOCIACAO (Πορτογαλία)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοδελίδα: http://insteam.deusto.es 

Διάρκεια: 10/2019 - 09/2021


 
MOPED logo

 

MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION BY INNOVATIVE TEACHING INSTRUMENTS (MOPED)

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος MoPED ήταν η παροχή βοήθειας στο προσωπικό των πανεπιστημιακών σχολών της Ουκρανίας για να αναπτύξουν καινοτόμα προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνουν σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι φοιτητές. Η ιδέα ήταν να καταστεί το ουκρανικό εκπαιδευτικό σύστημα ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο και να τεθεί η βάση για την καθιέρωση της εκπαίδευσης που προωθεί τις δεξιότητες του 21ου αιώνα σε όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ουκρανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα MoPED μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://mopedproject.eu/ 

Διάρκεια: 10/2017 - 10/2020


 
logo snac

School Networks Alert Citizens protection project (SNAC)

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα School Networks Alert Citizens protection project (SNAC) χρηματοδοτείται από το Erasmus+ Program και αποτελεί μέρος της δράσης “Cooperation for innovation and the exchange of good practices”. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Ιταλία, Βουλγαρία) και στόχος είναι o μετασχηματισμός των σχολείων σε φορείς καινοτομίας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης για την κοινότητά τους για θέματα σεισμικής δραστηριότητας και πολιτικής προστασίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο 100 σχολείων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (10 σχολεία ανά χώρα). Το σχολικό δίκτυο θα συνδέεται με τοπικούς φορείς, ερευνητές και ειδικούς, καθώς και άλλα σχολεία στην περιοχή. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί των γνωστικών αντικειμένων των Φυσικών Επιστημών και μαθητές 12-18 χρονών. Τα σχολεία θα εξοπλιστούν με εκπαιδευτικούς σεισμογράφους (π.χ. TC1 seismometer, RaspberryShake) ή με απλές συσκευές που θα κατασκευαστούν από τους μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος και τα σεισμικά δεδομένα θα είναι άμεσα προσβάσιμα από όλους σε διαδικτυακή πλατφόρμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, πατήστε εδώ

Διάρκεια: 01/09/2018 - 2020


 
cropped TIWI logo e1555591160859

TIWI 

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Εκπαιδευτικούς (DigiCompEdu), το όποιο δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2017, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν συνεχώς ολοένα και περισσότερες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν ένα νέο, ευρύτερο και πιο εξελιγμένο σύνολο ικανοτήτων σε σχέση με το παρελθόν. Η πανταχού παρουσία των ψηφιακών συσκευών και εφαρμογών, απαιτεί κυρίως από τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν την ψηφιακή τους ικανότητα. Με βάση αυτή τη θέση και λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ικανότητες του πλαισίου για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα TIWI θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να είναι σε θέση να διδάσκουν αποτελεσματικά τον προγραμματισμό κι την κωδικοποίηση στους μαθητές τους, να εφαρμόζουν την προσέγγιση που βασίζεται στη διερώτηση στη διδασκαλία τους και να δουν την άμεση σύνδεσή της με τον προγραμματισμό και την κωδικοποίηση και να παρέχει σε αυτούς και τους μαθητές τους εργαλεία αυτό-αξιολόγησης που θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν τον έλεγχο της προσωπικής τους ανάπτυξης και της μάθησης των μαθητών τους.

Πολλές χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, τροποποιούν τα προγράμματα σπουδών τους με τρόπο ώστε να προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού και κωδικοποίησης των μαθητών και την εισαγωγή του θέματος αυτού σε εθνικά, περιφερειακά ή σχολικά προγράμματα σπουδών. Αυτό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το εκπαιδευτικό σύστημα. Το πρόγραμμα TIWI εισάγει τη χρήση του προγραμματισμού και της κωδικοποίησης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους μαθητές τους. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη χρήση δύο κύριων γλωσσών προγραμματισμού, Scratch και Python. Και οι δύο γλώσσες προγραμματισμού είναι ανοιχτής πρόσβασης και διαθέσιμες χωρίς χρέωση, ενώ ο συνδυασμός τους με την προσέγγιση της διερώτησης παρέχει μια καινοτόμο λύση που μπορεί να βοηθήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να οικοδομήσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους και να προχωρήσουν στην ψηφιακή εποχή. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα  συμβάλει προς την επίτευξη του εθνικού επιχειρησιακού στόχου για τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ενίσχυση της ποιότητας του STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη και Μαθηματικά) μέσω δραστηριοτήτων του προγράμματος που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και στην προώθηση επαγγελμάτων σχετικά με το STEAM.

Διάρκεια: 10/09/2018 - 09/09/2020


 
NextLab-Logo RGB Web

Next-Lab project

Το Next-Lab αποτελεί τη συνέχιση του επιτυχημένου προγράμματος Go-Lab και έχει σαν στόχο να φέρει αλλαγές μεγάλης κλίμακας στον τρόπο που η επιστήμη, η μηχανολογία και η τεχνολογία διδάσκονται σε όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα περιστρέφεται γύρω από μια μεγάλη συλλογή αλληλεπιδραστικών διαδικτυακών εργαστηρίων και διδακτικών ενοτήτων. Οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις πηγές για να διεξάγουν επιστημονικά πειράματα, ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για εμπλουτίσουν την διδακτική τους πρακτική. 

Στα πλαίσια του νέου αυτού προγράμματος, μια διευρυμένη διεθνής κοινοπραξία σκοπεύει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής και επίδρασης του διδακτικού υλικού. Για παράδειγμα, το νέο πρόγραμμα θα απευθύνεται και σε νεαρότερες ηλικίες μαθητών, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ακόμη, θα καταβληθούν προσπάθειες για την ευθυγράμμιση του προγράμματος με τα προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Με αυτό τον τρόπο – μέσω των εκπαιδευτικών του μέλλοντος – η κοινοπραξία θα είναι σε θέση να εμπνεύσει περισσότερους νέους για την επιστήμη και την τεχνολογία. Οι ανοικτές πλατφόρμες συγγραφής και κοινοποίησης υλικού θα επιτρέπουν στους μαθητές να συνεργάζονται μεταξύ τους εξ' αποστάσεως και να αναστοχάζονται για την πρόοδο τους. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έρευνα στο πεδίο της μάθησης μέσω διερώτησης και διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων πηγών.Ο συντονιστής του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Twente της Ολλανδίας και οι υπόλοιποι συνεργαζόμενοι φορείς είναι: École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Ελβετία), Information Multimedia Communication AG (Γερμανία), EUN Partnership AISBL (Βέλγιο), Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva (Ελλάδα), University of Cyprus (Κύπρος), Universidad de la Iglesia de Deusto (Ισπανία), Tartu Ülikool (Εσθονία), Núcleo Interactivo de Astronomia (Πορτογαλία), École Normale Supérieure de Lyon (Γαλλία), Turun Yliopisto (Φιλλανδία) and the University of Leicester (Ηνωμένο Βασίλειο).

Next-Lab project flyer

The Go-Lab Sharing and Authoring platform

Τα μέλη της ομάδας ReSciTEG έχουν δημιουργήσει αρκετά μαθήματα, στα ελληνικά και αγγλικά, αξιοποιώντας την πλατφόρμα συγγραφής του Go-Lab (Graasp), τα οποία είναι δημοσιευμένα στην πλατφόρμα κοινοποιήσης (Go-Lab portal). Μπορείτε να επισκεφθείτε μερικά παραδείγματα πιο κάτω: 

Η εξαφάνιση των δεινοσαύρων... (για μαθητές δημοτικού)

Ρυθμός μεταφοράς θερμότητας

Σεισμικά κύματα

Πώς είναι συνδεδεμένα τα φωτιστικά σε ένα σπίτι

Εισαγωγικό Μάθημα στα Ηλεκτρικά κυκλώματα

2ο Μάθημα_Ηλεκτρικά κυκλώματα

3ο Μάθημα_Ηλεκτρικά κυκλώματα

Διάρκεια: 01/01/2017 - 31/12/2019


 
Go-lab

Go-Lab project

Το πρόγραμμα Go Lab (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (7th Framework Programme), στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικές κοινότητες και ερευνητικά κέντρα από 15 Ευρωπαϊκές Χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
 

Ο βασικότερος στόχος τους προγράμματος είναι να εντάξει τους νέους σε θέματα επιστήμης με τρόπο που να αποκτήσουν επιστημονικές δεξιότητες διερώτησης και να βιώσουν την κουλτούρα ενός επιστήμονα επιχειρώντας τον ενεργό επιστημονικό πειραματισμό. Πιο συγκεκριμένα το Go-Lab στοχεύει σε τέσσερις βασικούς άξονες:

-Δημιουργία ενός παιδαγωγικού πλαισίου για τη μάθηση μέσω διερώτησης με τη χρήση διαδικτυακών εργαστηρίων.

-Δημιουργία χώρου συγκέντρωσης με διαδικτυακά εργαστήρια.

-Παροχή εύκολης πρόσβασης σε διαδικτυακά εργαστήρια και εξατομικευμένες δυνατότητες εργασίας.

-Δημιουργία κοινότητας αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς, μαθητές και ερευνητές.

Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων, η πλατφόρμα του Go-Lab (Go-Lab Portal) περιλαμβάνει διαδικτυακά εργαστήρια που μπορούν να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί, σε συνδυασμό με εφαρμογές διδασκαλίας της διερώτησης, που προσφέρουν την υποστήριξη για τους μαθητές κατά την διάρκεια μιας δραστηριότητας διερώτησης. Τα διαδικτυακά εργαστήρια και οι εφαρμογές βρίσκονται οργανωμένα σε ένα μαθησιακό χώρο διερώτησης (Inquiry Learning Space (ILS), που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές δίνοντας τους την δυνατότητα για εξατομικευμένη εκτέλεση επιστημονικών πειραμάτων, σε ένα δομημένο περιβάλλον μάθησης. Με αυτό οι μαθητές διεξάγουν τα πειράματα τους, χρησιμοποιώντας σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις θεμελιώδεις ιδέες της επιστήμης και ενισχύσουν τα κίνητρα και το ενδιαφέρον τους για επαγγελματική ενασχόληση με την επιστήμη στο μέλλον.

Στην πλατφόρμα του Go-Lab (Go-lab Portal), υπάρχει ένα μεγάλο αποθετήριο από διαδικτυακά εργαστήρια παγκοσμίου φήμης, τα οποία προέρχονται από ερευνητικούς οργανισμούς, όπως European Space Agency (ESA, The Netherlands), European Organisation for Nuclear Research (CERN, Switzerland), Núcleo Interactivo de Astronomia (NUCLIO, Portugal) καθώς επίσης και από πολλά Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα. Επιπλέον, στα αποθετήρια των διαδικτυακών εργαστηρίων, στο Go-Lab Portal υπάρχουν εφαρμογές(Apps) που εμπίπτουν σε ένα ILS, όπως το Εργαλείο Υπόθεσης(Hypothesis Scratchpad) που παρέχει στήριξη στους μαθητές καθώς διατυπώνουν μια επιστημονική υπόθεση, το Εργαλείο Σχεδιασμού Πειράματος(Experiment Design Tool) που καθοδηγεί τους μαθητές για την δημιουργία και εκτέλεση δίκαιων επιστημονικών πειραμάτων, το Εργαλείο Παρουσίασης Δεδομένων (Data Viewer) που υποστηρίζει τους μαθητές στην δημιουργία γραφημάτων και ερμηνεία των δεδομένων που συλλέχθηκαν κ.ά.

Το τρίτο αποθετήριο στην πλατφόρμα περιλαμβάνει μαθησιακούς χώρους, δηλαδή ILSs, τα οποία δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς και συνεργάτες της ομάδας του Go-Lab. H πλατφόρμα του Go-Lab προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δικά τους ILSs, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ικανότητες των μαθητών τους, έχοντας επιπλέον την δυνατότητα να τα μοιράζονται με άλλους εκπαιδευτικούς. Αυτό δίνει την δυνατότητα για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών που προωθούν την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών κατά την χρήση το Go-Lab στην τάξη τους. Το εργαλείο για την δημιουργία ενός ILS είναι το Graasp. Αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να χρησιμοποιούν το Go-Lab για τη δημιουργία τέτοιων δραστηριοτήτων μάθησης, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε στήριξη στη σελίδα υποστήριξης του Go-Lab(Support page), στην οποία διατίθενται πολλά βίντεο καθοδήγησης, tutorials, χώροι συζήτησης (forums) και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Η ομάδα ReSciTEG είναι ο επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος Go-Lab στην Κύπρο, υπεύθυνη για την εκπλήρωση πιλοτικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών καθώς και της ενσωμάτωσης των κύπριων εκπαιδευτικών στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα του Go-Lab. Προς αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλά σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ένας μεγάλος αριθμός πιλοτικών εφαρμογών που επιτεύχθηκαν μέχρι τώρα. Γενικά, περισσότεροι από 400 μαθητές συμμετείχαν στις δραστηριότητες του Go-lab στην Κύπρο και αυτός ο αριθμός πρόκειται να επεκταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Τα μέλη της ομάδας ReSciTEG, εμπλέκονται στη δημιουργία του παιδαγωγικού πλαισίου του προγράμματος Go-Lab. Καταληκτικά, ως παιδαγωγικά καταρτιζόμενοι, τα μέλη έχουν δημιουργήσει διάφορους χώρους διερώτησης (ILSs), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που χρησιμοποιούνται σε πιλοτικές δραστηριότητες. Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο για κάποιους από αυτούς τους χώρους:

 Series and parallel circuits

An alternative approach of Ohm's Law

Διάρκεια: 01/11/2012 - 31/10/2016


 
Ark logoCMYK large color

The Ark of Inquiry project

Το Ark of Inquiry είναι ένα τετραετές ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 13 συνεργαζόμενοι φορείς από 12 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία και Τουρκία. Ο ευρύτερος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας «νέας τάξης επιστήμης» που θα παρέχει πιο αυθεντικές και ψηλότερου επιπέδου μαθησιακές εμπειρίες, προκλήσεις και περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές να συμμετέχουν σε επιστημονικές πρακτικές και δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της επιστήμης και δουλεύοντας με επιστημονικές αναπαραστάσεις και εργαλεία. 

Το πρόγραμμα Ark of Inquiry επικεντρώνεται σε δυο έννοιες που σχετίζονται μεταξύ τους: η «Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (RRI)» και η «Εκπαίδευση που προωθεί τη Μάθηση με Διερώτηση (IBSE)». Το πρόγραμμα έχει στόχο την ανάπτυξη ενημερότητας και κατανόησης των μαθητών για τις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν «κάνουμε επιστήμη» καθώς και την οικοδόμηση μιας επιστημονικά εγγράμματης και υπεύθυνης κοινωνίας .

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού θεωρητικού πλαισίου για τον εντοπισμό δραστηριοτήτων βασισμένων στη διερώτηση και που προωθούν την ανάπτυξη ενημερότητας των μαθητών για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία.
  2. Συλλογή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διερώτηση.
  3. Δημιουργία μιας μεγάλης κοινότητας από εκπαιδευτικούς και ερευνητές, οι οποίοι θα εμπλέξουν και θα υποστηρίξουν τους μαθητές σε δραστηριότητες διερώτησης και θα επιβραβεύσουν τα μαθησιακά τους επιτεύγματα.
  4. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πώς θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων διερώτησης των μαθητών τους.
  5. Ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του προγράμματος ως προς τη διασφάλιση του κατά πόσο το παιδαγωγικό θεωρητικό πλαίσιο, η συλλογή των δραστηριοτήτων διερώτησης και η κοινότητα υποστήριξης θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ενημερότητας των νέων ως προς την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία.
  6. Διάχυση των δραστηριοτήτων που βασίζονται στη διερώτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της πλατφόρμας του Ark of Inquiry.
  7. Διάχυση της μαθησιακής προσέγγισης της διερώτησης στα σχολεία, πανεπιστήμια, επιστημονικά κέντρα και στην κοινωνία.

Στο Ark of Inquiry συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές, επιστήμονες, φοιτητές και επιστημονικά κέντρα. Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν τον καθοριστικό ρόλο (είναι οι κυριότεροι συμμετέχοντες του έργου), γιατί είναι αυτοί που θα καθοδηγήσουν τους μαθητές σε δραστηριότητες διερώτησης. Οι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν για να μπορούν να χρησιμοποιούν δραστηριότητες που βασίζονται στη διερώτηση. Οι επιστήμονες, οι φοιτητές, και τα επιστημονικά κέντρα παρέχουν υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ομάδα ReSciTEG ανέπτυξε διαδικτυακό υποστηρικτικό υλικό για όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος (εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, επιστήμονες και γονείς). Το υλικό αυτό αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με τους εξής τρόπους. Κατ' αρχάς, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη κατανόησης για τη μάθηση και τη διδασκαλία μέσω διερώτησης. Δεύτερον, οι εκπαιδευτές εκπαιδευτικών μπορούν να ενσωματώσουν το διαδικτυακό υποστηρικτικό υλικό στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς. Τρίτον, οι επιστήμονες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό για να επεκτείνουν την κατανόησή τους για το πώς οι δραστηριότητες διερώτησης στις οποίες εμπλέκονται καθημερινά μπορούν να μεταφερθούν για σκοπούς μάθησης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών ρυθμίσεων. Τέλος, το υλικό για τους γονείς, το οποίο είναι γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα, αναμένεται να λειτουργήσει ως υποστηρικτικό υλικό, βοηθώντας τους γονείς να προσφέρουν καθοδήγηση στα παιδιά τους στο σπίτι. Το διαδικτυακό υποστηρικτικό υλικό είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.arkofinquiry.eu/web-based-materials

Επιπρόσθετα, η ομάδα ReSciTEG ανέπτυξε υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους μαθητές στις δραστηριότητες διερώτησης. Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί από τους συνεργαζόμενους φορείς κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον συντονισμό των επιμορφωτικών σεμιναρίων στις διάφορες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ark of Inquiry http://www.arkofinquiry.eu/homepage.

Διάρκεια: 03/2014 - 02/2018


 
εικόνα Viber 2019 09 10 09 54 28

Schools Study Earthquakes

Το Schools Study Earthquakes (SSE) είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο συμμετέχουν 6 οργανισμοί από 5 χώρες: Κύπρο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία και Ιταλία. Κυριότερος σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση του επιστημονικού εγγραμματισμού και της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και χωρών, διαμέσου της θεματικής ενότητας των σεισμών. Συγκεκριμένα οι μαθητές, μέσα και από τη συνεργασία με άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς, αναμένεται να έρθουν σε επαφή με ειδικά θέματα της φυσικής και της γεωλογίας που αφορούν στους σεισμούς, θα συμμετάσχουν και θα διεξάγουν διερευνήσεις και θα εργαστούν με τεχνολογικά εργαλεία σεισμολογίας. Επιπρόσθετα θα μελετήσουν θέματα που αφορούν τον κοινωνικό αντίκτυπο του φυσικού φαινομένου των σεισμών. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, επιλέχθηκε η διερώτηση ως τη βασική μέθοδο προσέγγισης της διδασκαλίας.

Στις δραστηριότητες του προγράμματος θα συμμετάσχουν 50 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 250 εκπαιδευτικοί θα εκπαιδευτούν πριν και μετά την εφαρμογή στα σχολεία. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο εικονικών σεισμογράφων Νοτιοανατολικής Ευρώπης/ Μεσογείου και έτσι οι μαθητές θα εργαστούν με πραγματικά δεδομένα σεισμών σε πραγματικό χρόνο. Για να διευκολυνθεί η χρήση του Δικτύου και των αποτελεσμάτων του προγράμματος από τα σχολεία που συμμετέχουν, θα δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα καθώς και διάφορα εγχειρίδια. Η ομάδα ReSciTEG εμπλέκεται ενεργά στο πρόγραμμα, ειδικότερα στο σχεδισασμό διδακτικού υλικού που αφορά στη διδακτική μεθοδολογία και προσέγγιση που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Διάρκεια: 01/09/2015 - 01/09/2017


 
platon

The PLATON project

Το ερευνητικό πρόγραμμα PLATON, στο οποίο συμμετέχουν έξι χώρες (Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρος, Φιλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), χρηματοδοτείται από το Erasmus+ Program και αποτελεί μέρος της δράσης "Cooperation for innovation and the exchange of good practices".

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή ενός συνεκτικού πλαισίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα εστιάζει στην προώθηση μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων διδασκαλίας, όπως είναι η διερώτηση, καθώς και στην προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης της διδασκαλίας των Επιστημών βασισμένη σε καινοτόμες μεθόδους, όπως είναι οι «Μεγάλες Ιδέες της Επιστήμης», μέσα από την παραγωγική συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Το πλαίσιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του προγράμματος θα παρέχει επίσης υποστήριξη για τη χρήση διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων, ώστε οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών τους. Μέσα από την επιμόρφωση, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να ενσωματώσουν σταδιακά στην καθημερινή τους διδασκαλία την προσέγγιση της διερώτησης, καθώς και απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία για εμπλοκή των μαθητών σε διεπιστημονικές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν σε βάθος ένα θέμα και να δημιουργήσουν συνδέσμους μεταξύ ιδεών και φαινομένων από διάφορες επιστήμες, ανεξαρτήτως του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο τους παρουσιάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα PLATON μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://platon-project.eu/

Διάρκεια: 01/09/2016 - 31/08/2018