Εκτύπωση
Η Επιτροπή Έρευνας είναι η Συγκλητική επιτροπή, που διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής του Πανεπιστημίου στον τομέα της έρευνας. Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο ως προς τη στρατηγική και την πολιτική του Πανεπιστημίου και συντονίζει τη διαδικασία προετοιμασίας, διαμόρφωσης και υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Κύριες δραστηριότητες της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση του πλαισίου, που θα επιτρέπει τη διαρκή ανάπτυξη της έρευνας στο Πανεπιστήμιο και την Κύπρο, και η προβολή του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου. Της Επιτροπής Έρευνας προεδρεύει, ex officio, ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που είναι και ο καθ' ύλην αρμόδιος για θέματα έρευνας.
 
 
Μέλη Επιτροπή Έρευνας:
 

Αθανάσιος Γαγάτσης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (Πρόεδρος)

Σπύρος Σκούρτης, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων

Φοίβος Παναγιωτίδης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων

Σωφρόνης Κληρίδης Σχολή Οικονομικών Επιστήμων και Διοίκησης

Ανδρέας Αλεξάνδρου, Πολυτεχνική Σχολή

Γιώργος Σπανούδης, Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων και Επιστήμων της Αγωγής

Σταυρούλα Κωνσταντίνου, Φιλοσοφική Σχολή