Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν ερευνητικά κέντρα  ως οντότητες με σημαντική αυτονομία, οι οποίες εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια παραγωγής νέας γνώσης και καινοτομίας.
 


 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 
Κέντρο Aριστείας για Έρευνα και Καινοτομία – “ΚΟΙΟΣ” 

Διευθυντής: Καθηγητής Μάριος Μ. Πολυκάρπου, Ηλ. Διεύθ.: [email protected]
Διεύθυνση: Τ.Θ.: 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ.: +357 22 893450
Τηλεμοιότυπο: +357 22 893455
 

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Ηλ. Διεύθ.: [email protected]
Διεύθυνση: Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 892275 / +357 22 893515
Tηλεμοιότυπο: +357 22 895319
 
Ερευνητικό Κέντρο «EMPHASIS»

Διεύθυνση: Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Ηλ. Διεύθ.: [email protected]
 


 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Ερευνητικό Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου, Ηλ. Διεύθ.: [email protected][email protected]
Διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Αρ. Γραφείου: Α206
Τ.Θ. 20537, 1678, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: + 357 22 892078
Τηλεομοιότυπο: + 357 22 892071
 
Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ)

Διευθυντής: Καθηγητής Χάρης Ψάλτης, Ηλ. Διεύθ.: [email protected]
Διεύθυνση: Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 892277
Tηλεμοιότυπο: +357 22 895374
 


 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Γεωργίου, Ηλ. Διεύθ.: [email protected]
Διεύθυνση: Τ.Θ. 20537, 1678, Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ: +357 22 892612

 

Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Παττίχης, Ηλ. Διεύθ.: [email protected]
Διεύθυνση: Τ.Θ. 20537, 1678, Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ: +357 22 892697
 


 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Κέντρο Οικονομικών Ερευνών
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Έλενα Ανδρέου, Ηλ.Διεύθ: [email protected]
Διεύθυνση: Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Αρ. Γραφείου: B105 ΟΕΔ02
Τηλ.: +357 22 893708
Τηλεμοιότυπο: +357 22895027
 


 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 

Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα biobank.cy
Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας, Ηλ. Διεύθ.: [email protected]
Διεύθυνση: Τ.Θ. 20537, 1678, Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ.: +357 22892815
website: biobank.cy