Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν ερευνητικές μονάδες ως οντότητες με σημαντική αυτονομία, οι οποίες εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια παραγωγής νέας γνώσης και καινοτομίας.
 


 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Διευθυντής: Καθηγητής Αθανάσιος Βιώνης, Ηλ. Διευθ.: [email protected]
Διεύθυνση:Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Γλάστωνος 12,
Γραφείο: ΕΜ17 Αρχαιολογία
Τ.Κ. 20537, 1678, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: + 357 22 893569
Τηλεομοιότυπο: + 357 22 674101
 

Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Σταυρούλα Κωνσταντίνου, Ηλ. Διευθ: [email protected]
Κτήριο Αποστολίδη
Ερεσσού 1 και Καλλιπόλεως 10
1055 Λευκωσία
Τ.Κ. 20537, 1678, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22893889
 


 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόφορος Χατζηκωστή, Ηλ. Διευθ.: [email protected] & [email protected]
Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 892231
 


 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διεύθυνση: Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία, Κύπρος, Ηλ.Διεύθ.: [email protected]
Τηλ.: +357 22 89 2496
Τηλεομοιότυπο: +357 22 89 5030