Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

 

Οι ευρεσιτεχνίες που κατοχυρώνει το Πανεπιστήμιο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας της Κύπρου. Τέτοια ερευνητικά επιτεύγματα ενδυναμώνουν την οικονομία, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πληθυσμού της Κύπρου.

 

 

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ο Καθηγητής Πάνος Ραζής, του Τμήματος Φυσικής, απέκτησε διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια νέα μέθοδο αναγνώρισης βιομετρικών χαρακτηριστικών (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα), βασισμένη στη νέα τεχνολογία Fiberoptical CCDs. Το σχέδιο αναπτύσσεται από την ιδρυθείσα για το σκοπό αυτόν εταιρεία DactoLive, στο ERMIS Research and Incubator Center.
 • P. Razis, H. Rykaczewski, I. S. Vasiliev, V. S. Kaftanov, V. A. Minkin, A. I. Shtam, «Biometric Identification Method», International Application Number PCT/RU2005/00047Ο Καθηγητής Γεώργιος Αρχοντής, του Τμήματος Φυσικής έχει υποβάλει την πιο κάτω πατέντα.
 • G. Archontis, P. Tamamis, D. Morikis, A.Lopez de Victoria, R. Gorhman, M.L. Bellows-Peterson, C.Floudas, «Molecular Dynamis in Drug Design: New Generations of Compstantin Analog», US Pantent, UC Ref: 2012-461
Ο Καθηγητής Άγγελος Μ. Ευσταθίου, του Τμήματος Χημείας, έχει κατοχυρώσει τα πιο κάτω διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε καταλυτική αντιρρυπαντική τεχνολογία (αντιμετώπιση εκπομπών οξειδίων αζώτου από τη βιομηχανία). Για την εμπορική αξιοποίηση της συγκεκριμένης ευρεσιτεχνίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υπογράψει εμπορική συμφωνία 15 χρόνων με τη γερμανική εταιρία Linde Engineering AG.
 • A. M. Efstathiou, C. N. Costa, J.L.G. Fierro, «Catalyst for the Reduction of NO to N2 with Hydrogen under NOx Oxidation Conditions»

1. Spanish Patent No. ES 2 192 985 B1 (2005)

2. US Patent No. 7,105,137 B2 (2006)

 • A. M. Efstathiou, C. N. Costa, J.L.G. Fierro, «Novel Catalyst for the NO Reduction to N2 with the use of Hydrogen under Lean De-NOx Conditions»

3. European Patent No. 1 475 149 B1 (2008)

 • A. M. Efstathiou, P. G. Savva, C. N. Costa, «Catalyst Containing Platinum and Palladium for the Selective Reduction of NOx with Hydrogen (H2-SCR)»

4. European Patent Application No. EP 2177256 Α1 (Publication 21 April 2010- under examination)

5. European Patent Application no. EP 08018087 (filed: October 15, 2008, patent granted)

6. US Patent No. 8114369

 • A. M. Efstathiou, G. Olympiou, «Catalyst Consisting of Platinum Supported on Chemically Promoted Magnesium Oxide and Cerium Dioxide Towards H2-SCR»

7. European Patent Application No. EP 10722966.9 (filed on June 16, 2009)

 • A. M. Efstathiou, P. G. Savva, C. N. Costa, «Catalyst containing platinum on a support consisting of Nano-crystal magnesium oxide and cerium dioxide towards H2-SCR»,

8. European Patent Application no. EP 08018088 (filed: October 15, 2008, patent granted)

Επιπλέον, τρεις ακόμη ευρεσιτεχνίες μελών του Τμήματος Χημείας είναι οι εξής:

Ο Αναπληρωτής Καθ. Α. Κεραμιδάς έχει κατοχυρώσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στη σύνθεση αντινεοπλαστικών ενώσεων, βασισμένων στη βιταμίνη Ε.

 • A. D. Keramidas, A. Odysseos, A. Μ. Papas. «Tocopherol Ester Compounds» US Patent No 6/716/873 B1 (April 6, 2004)
Ο Επίκουρος Καθ. Νικόλαος Χρονάκης στη σύνθεση φουλερινικών παραγώγων.
 • A. Hirsch, F. Beuerle, N. Chronakis, «Method of Synthesis of Water Soluble Fullerene Polyacids Using a Malonate Reactant» US Patent No. 2006/047167 (January 1, 2008)
Η εφεύρεση αφορά τις μεθόδους για τη σύνθεση, σε μεγάλη κλίμακα, φουλερενικών παραγώγων και, συγκεκριμένα, παραγώγων διπλής, τριπλής και πολλαπλής προσθήκης τού C60. Αρκετές από αυτές τις ενώσεις είναι χρήσιμες ως υποψήφια φάρμακα για την προστασία του νευροτοξικού τραυματισμού. Τα υδροδιαλυτά φουλερενικά εξάκις-οξέα είναι αποτελεσματικά αντιοξειδωτικά και έχουν νευρο-προστατευτικές ιδιότητες.
H Επίκουρη Καθηγήτρια, Κωνσταντίνα Καπνίση έχει κατοχυρώσει την πιο κάτω πατέντα.
 • I. M., Warner, J. B., Schlenoff, C. P., Kapnissi, «Analytical Separations with Polyelectrolyte Layers, Molecular Micelles, or Zwitterionic Polymers» US Patent No. 7/314/550
Η συγκεκριμένη ευρεσιτεχνία αφορά στη χρήση πολυμερών τασιενεργών ουσιών στην ηλεκτροχρωματογραφία τριχοειδούς ανοικτού σωλήνα για διαχωρισμό εναντιομερών και άλλων ουσιών. Οι τριχοειδείς στήλες τετηγμένου διοξειδίου του πυριτίου επικαλύπτονται με λεπτές στρώσεις φυσικών προσροφούμενων φορτισμένων πολυμερών με τη μέθοδο επικάλυψης πολλαπλών στρωμάτων πολυηλεκτρολυτών (PEM). Η επικάλυψη PEM γίνεται in situ με εναλλασσόμενες εκπλύσεις θετικά και αρνητικά φορτισμένων πολυμερών, όπου το αρνητικά φορτισμένο πολυμερές είναι ένα πολυμερές τασιενεργής ουσίας.
Πολυτεχνική Σχολή
Ο Επίκουρος Καθ. Μιχάλης Αβερκίου, του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής της Πολυτεχνικής Σχολής, έχει καταθέσει δύο αιτήσεις για κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών στην περιοχή Αγγειογένεσης Καρκίνου:
 • M. Averkiou, M. Lampaskis, K. Kyriakopoulou, «Respiratory-gated therapy assessment with ultrasonic contrast agents» European Patent Application (filed January 2009, patent granted 2011)
 • M. Averkiou, M. Lampaskis, K. Kyriakopoulou, «Therapy assessment with ultrasonic contrast agents» European Patent Application (filed January 2009)
Ο Επίκουρος Καθ. Ηλίας Κυριακίδης, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καταχώρησε την πιο κάτω πατέντα,
 • E.Kyriakides and Z.Achillides, «A renewable energy storage and conversion method», Cyprus, Publication Number: WO/2011/055218, May 2011

Ο Επίκουρος Καθ. Ιούλιος Γεωργίου, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, υπέβαλε αίτηση για τις δυο πιο κάτω πατέντες,

 • Bio-inspired Micro-fluidic Angular-rate Sensor, US Patent Office application number: 61696318. (Filed: 4/9/2012)/ EPO Application no. EP 13812069.6 (Filed: 2/4/2015)
 • All-CMOS, Low-voltage, wide-temperature range, Voltage reference circuit. US Patent Office. Application no. 61825086 (Provisional patent. (filed: 19/5/2013))EPO Application date: 3/11/2015.

Ο Επίκουρος Καθ. Κωνσταντίνος Κωσταρέλλος, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, υπέβαλε αίτηση για την πιο κάτω πατέντα,

 • Removal of pharmaceutical compounds and other chemical compounds categorized as xenobiotics from water and wastewater using supramolecular structures formed by Protein-polymer biohybrids. US patent office application no.: 61791653. (filed: 15/3/2013)

O Καθηγητής Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,υπέβαλε αίτηση για την πιο κάτω πατέντα,

 • Real-Time capacity achieving encoder design for channels with memory and feedback.US Patent Office. Application no. 61987797 (Provisional patent. (filed: 2/5/2014))EPO Application no. EP 15165990.1 (Filed: 30/4/2015)

 

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από μέλη ΔΕΠ
 
Η Ad Hoc Επιτροπή για τις Ευρεσιτεχνίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσκαλεί όσους ερευνητές επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας όπως συμπληρώσουν τα παρακάτω έντυπα και τα αποστείλουν στο [email protected] και με εσωτερικό ταχυδρομείο στην κα Παναγιώτα Αγγελούδη, τηλ. 22894313.

 

Έντυπα προς συμπλήρωση:
 

 

Μετά την παραλαβή της κάθε αίτησης-πρότασης θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Η Ad Hoc Επιτροπή θα ενεργοποιεί τη διαδικασία εξέτασης της πρότασης. Για την κάθε πρόταση θα επιλέγονται εμπειρογνώμονες από την ακαδημαϊκή κοινότητα (peer-review) συναφείς με το σχετικό ερευνητικό πεδίο. Η εξέταση θα αφορά κυρίως το κατά πόσον οι προτάσεις έχουν προοπτικές για οικονομική εκμετάλλευση. Νοείται ότι, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και προώθησης της αίτησης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας. Στη συνέχεια ο/η αιτητής/τρια θα καλείται να παρουσιάσει την πρόταση στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή θα προτείνει προς το Πρυτανικό Συμβούλιο κατά πόσο ενδείκνυται το Πανεπιστήμιο να αναλάβει την Εγγραφή Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Σε περίπτωση που δε γίνει αποδεκτό το αίτημα (εντός 6 μηνών μετά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος) τότε όλα τα δικαιώματα για εμπορική εκμετάλλευση μεταφέρονται στο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού.