Η Ερευνητική Δραστηριότητα κατά Τμήμα

 

Η έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών έχει χαρακτήρα διεπιστημονικό, διαπολιτισμικό και είναι τόσο θεωρητική όσο και εφαρμοσμένη. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της Γλωσσολογίας αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα στις ακόλουθες περιοχές: Γενετική γλωσσολογία και σύνταξη, φωνητική και φωνολογία, γλωσσική εκμάθηση, διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, μετάφραση και διερμηνεία, κειμενογλωσσολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γλωσσικές επαφές και, κυρίως, στις κοινωνιογλωσσικές όψεις της σχέσης αγγλικής και ελληνικής γλώσσας αλλά και της κυπριακής διαλέκτου με τη διγλωσσία στις κοινωνικές παραμέτρους, καθώς και στο κοινωνιογλωσσικό πλαίσιο του λεξικού δανεισμού. Αυτό που χαρακτηρίζει την έρευνα των μελών του λογοτεχνικού τομέα είναι η προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων (από τον 16ο έως τον 21ο αι.), καθώς και αισθητικών και πολιτισμικών προβλημάτων, υπό το πρίσμα άλλων (συγγενών ή μη) κλάδων, όπως η φιλοσοφία, η ανθρωπολογία, η πολιτική θεωρία, η ιστορία, η ψυχανάλυση, οι οικολογικές και οι κριτικές νομικές σπουδές. Διάφορα θέματα στον ευρύτερο χώρο των «Αγγλικών Σπουδών» μελετώνται τόσο από το κέντρο (δηλαδή τον Αγγλο-Αμερικανικό γεωγραφικό, κοινωνικο-πολιτικό και πολιτισμικό χώρο) όσο και από την περιφέρεια (σε σχέση, για παράδειγμα, με άλλες λογοτεχνίες, όπως αυτές της Ινδίας, της Καραϊβικής, της Ασίας, της Αφρικής κ.λπ.). Επιπλέον, το Τμήμα, σε συνεργασία με άλλα τμήματα και πανεπιστήμια του εξωτερικού, συμμετέχει σε διάφορα διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα. Μεταξύ αυτών, αξίζει να αναφερθούν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIALANG, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη διαγνωστικών εξετάσεων γλωσσικής επάρκειας στις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το χρηματοδοτούμενο από την Ε. Ε. πρόγραμμα ACUME (Προσεγγίσεις στην πολιτισμική μνήμη) για τη μελέτη των λογοτεχνικών και πολιτισμικών παραδόσεων σε διεθνή και συγκριτική βάση. Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Bologna.

 

Το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς:
1. Γενική και γαλλική γλωσσολογία – εφαρμοσμένη γλωσσολογία: κοινωνιογλωσσολογία, γλώσσα και φύλο, γλώσσα και διαφήμιση, γλώσσα και ιδεολογία, ανάλυση του λόγου, δημοσιογραφικός λόγος (χρηστικά σημεία στο λόγο), η γλώσσα των «νέων», κατάκτηση των ξένων ή των δεύτερων γλωσσών, διδακτική του λεξιλογίου, ανάλυση του λάθους, γλωσσική πολιτική και πολυγλωσσία, λεξικολογία, ιδεολογία και λεξικογραφικός λόγος, λεξιλογική σημασιολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, αυτόματη μετάφραση.
2. Γαλλική λογοτεχνία και συγκριτική γραμματολογία: διακειμενικότητα, λογοτεχνικά είδη, σχέσεις κειμένου-εικόνας, λογοτεχνικές γεωγραφίες και παγκόσμια λογοτεχνία, σχέσεις της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και φιλοσοφίας, καθώς και των αγγλικών και αμερικανικών γραμμάτων, με τη γαλλική σκέψη, γαλλικά γράμματα και ανθρώπινα δικαιώματα, επιστήμη και λογοτεχνία, το υπερρεαλιστικό κίνημα, το φαινόμενο της ποιητικής δημιουργίας, η γαλλική ποίηση από τον Baudelaire ως τον υπερρεαλισμό, η νέα αυτοβιογραφία.
3. Θεωρία της λογοτεχνίας: φορμαλισμός, αφηγηματολογία, θεωρίες της αναπαράστασης, θεωρίες της λογοτεχνικής ανάγνωσης και πρόσληψης, ερμηνευτική, αποδόμηση, μετανεωτερικότητα, μεταδομισμός.
4. Ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και πολιτισμικές σπουδές: σπουδές σώματος, χώρου, κινηματογράφου, κυβερνοκριτική, υποδοχή της σύγχρονης γαλλικής θεωρίας στον αγγλοσαξονικό και ελληνόφωνο κόσμο.
Το Τμήμα συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με τα πανεπιστήμια του Nancy, του Poitiers, της Lyon 2 και 3, της Limoges, του Montpellier, της Villetaneuse (Paris 13), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) και το ATILF. Επίσης, έχει λάβει επιχορήγηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jean Monnet.

 

Στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών υπάρχουν σε εξέλιξη ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την κυπριακή ιστορία και τους θεσμούς στην Κύπρο κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με έμφαση στη γλώσσα της καραμανλήδικης λογοτεχνίας και τις ελληνοτουρκικές γλωσσικές επαφές. Έρευνα διεξάγεται, επίσης, στο θέμα της πολιτικής ιστορίας της Κύπρου και της σύγχρονης Τουρκίας, της ύστερης μεσαιωνικής ιστορίας στη Μικρά Ασία και στα Βαλκάνια, και στο θέμα της κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της σύγχρονης Τουρκίας.

 

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών έχει ενεργό και αξιόλογη έρευνα στους τομείς αιχμής, που είναι η μοριακή βιολογία, μοριακή γενετική και βιοτεχνολογία, όπως, επίσης, και στον τομέα της βιοπληροφορικής. Συγκεκριμένα, το εργαστήριο Βιολογίας Καρκίνου και Χημειοπροφύλαξης έχει αναπτύξει μια έντονη δραστηριότητα στους τομείς της πρόληψης και θεραπείας του καρκίνου του προστάτη και καρκίνου του μαστού. Το εργαστήριο Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής ασχολείται με την έρευνα διαφόρων κληρονομικών ασθενειών, όπως οι νεφροπάθειες, με την επιδημιολογική μελέτη του ελληνικού και κυπριακού πληθυσμού, με στόχο τη γενετική χαρτογράφηση της Κύπρου. Επίσης, προσπαθεί να δημιουργήσει ζωικά μοντέλα ασθενειών, όπως η πολυκυστική νεφροπάθεια. Το εργαστήριο Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ιολογίας αποβλέπει στην κατανόηση των μηχανισμών δράσης του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, και ερευνά το ρόλο του ξενιστή στη μετάδοση και στο ρυθμό εξέλιξης της HIV-1 λοίμωξης. Το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Βιοχημείας εστιάζει τη δράση του στη διαλεύκανση της λειτουργίας πρωτεϊνών-κινητήρων στα νευρικά κύτταρα των θηλαστικών. Το εργαστήριο Κυτταρομοριακής Γενετικής και Εμβρυολογίας ερευνά τη, μέχρι στιγμής, ανεξήγητη γενετική και κυτταρική βάση της εμβρυογένεσης και της επιβίωσης του εμβρύου. Το εργαστήριο Αναπτυξιακής Βιολογίας και Βιοαπεικόνισης αναπτύσσει νέες μεθόδους απεικόνισης με τη χρήση νανοκρυστάλλων, που επιτρέπουν τη μελέτη της μορφογένεσης. Το εργαστήριο Βιοπληροφορικής επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη διαλεύκανση των σχέσεων μεταξύ ακολουθίας – δομής – λειτουργίας πρωτεϊνών και στη συγκριτική ανάλυση γονιδιωματικών δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.

 

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής έχει αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες, μερικές από τις οποίες υπερβαίνουν τους παραδοσιακούς τομείς της έρευνας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και η «Μοριακή γενετική γονιδίων και η επίδρασή τους στις καρδιοαγγειακές παθήσεις», για το οποίο συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μεγάλο αριθμό ιδιωτικών ιατρείων και με ερευνητικά κέντρα από την Αγγλία, το Ισραήλ και την Ελλάδα. Άλλα ενδεικτικά προγράμματα είναι οι έρευνες σε θέματα ιατρικής, βιοϊατρικής και γενετικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μελέτες των θαλάσσιων ρευμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και της βροχόπτωσης, με βάση τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και η μελέτη και προσομοίωση των ασταθειών, που παρατηρούνται κατά τη μορφοποίηση προϊόντων πολυμερών. Επιπρόσθετα, οι δρομολογημένες ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος καλύπτουν διάφορες περιοχές των μαθηματικών και της στατιστικής, όπως άλγεβρα, γεωμετρία, ανάλυση, μαθηματική φυσική, αριθμητική ανάλυση, πιθανότητες και στατιστική.

 

Το Τμήμα Πληροφορικής διεξάγει έρευνα σε πολλούς από τους βασικούς τομείς της Πληροφορικής, και σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του χρηματοδοτείται από ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς, επίσης, από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και την εγχώρια βιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια, το Τμήμα έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα γύρω από το γενικότερο θέμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Φυσικής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης φυσικής. Μέλη του Τμήματος συνεργάζονται και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιταλίας. Μερικοί από τους γενικούς τομείς, στους οποίους διεξάγεται έρευνα στο Τμήμα Φυσικής, είναι: θεωρητική και πειραματική πυρηνική φυσική, θεωρητική και πειραματική φυσική υψηλών ενεργειών, φωτονική, laser και οπτοηλεκτρονική, θεωρητική και πειραματική φυσική συμπυκνωμένης ύλης και θεωρητική φυσική.
Μέσα στους βασικούς στόχους των ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος είναι και η προώθηση εφαρμογών στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιοφυσικής, πυρηνικής και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον και την ιατρική, καθώς και στους τομείς εφαρμογών της Φυσικής σε θέματα οπτικής και οπτοηλεκτρονικής.

 

Οι τομείς έρευνας του Τμήματος Χημείας εστιάζονται στα εξής γνωστικά αντικείμενα: χημεία πορωδών στερεών, φυσικοχημεία κολλοειδών και επιφανειακών συστημάτων, υπολογιστική χημεία-μοριακή προσομοίωση, ετερογενής κατάλυση-περιβαλλοντική κατάλυση και τεχνολογία, σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυμερών, συνθετική οργανική χημεία, συνθετική ανόργανη χημεία, χημεία υλικών και αναλυτική και περιβαλλοντική χημεία και ραδιοχημεία. Μέλη του Τμήματος συμμετέχουν σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζονται με πολλά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και περιοχών. Στο φάσμα αυτό περιλαμβάνονται θέματα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, θέματα αναλυτικού προγράμματος και θέματα γενικής και ειδικής διδακτικής κατά γνωστικό αντικείμενο. Στο επίκεντρο της ερευνητικής δραστηριότητας βρίσκονται οι περιοχές της ιστορίας της εκπαίδευσης και της κοινωνιολογίας του διδασκαλικού επαγγέλματος, των εννοιών, πεποιθήσεων, αντιλήψεων και στάσεων για τη μάθηση γενικά και για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ειδικά, της ανάπτυξης λογικής και επιστημονικής σκέψης, της διδακτικής, μεθοδολογίας, εκπαιδευτικής διοίκησης και αξιολόγησης.

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, παράλληλα, εξετάζουν τις πολιτικές σχέσεις και τα κοινωνικά φαινόμενα μέσα από μια πολυδιάστατη ερμηνευτική προοπτική, που προεκτείνεται πέραν του ευρωπαϊκού χάρτη. Βασικοί τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος στο Τμήμα είναι, μεταξύ άλλων: διεθνείς σχέσεις και συγκριτική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κυπριακό πρόβλημα, η διεθνής οικονομική κουλτούρα, διεθνείς οργανισμοί, εθνικισμός, ελληνική διασπορά, πολιτική κοινωνιολογία, κριτική θεωρία, βιομηχανική κοινωνιολογία, αρχαία και νεότερη πολιτική σκέψη.

 

Τα περισσότερα ερευνητικά προγράμματα στο Τμήμα Ψυχολογίας ανήκουν στις περιοχές της εκπαιδευτικής, της γνωστικής και της αναπτυξιακής ψυχολογίας. Έρευνα γίνεται, επίσης, σε θέματα όπως είναι η ψυχολογία της ανάγνωσης, η μεντορική σχέση, οι αιτιακές αποδόσεις γονιών και δασκάλων, οι μαθησιακές δυσκολίες, η χωρική σκέψη, η συναισθηματική νοημοσύνη, η προσωπικότητα κ.ά.

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν αναλύσεις και μελέτες τόσο οργανισμών στην Κύπρο (π.χ. Τουριστική Βιομηχανία, Υπηρεσίες, Χρηματιστήριο) όσο και ευρύτερων οικονομικών τομέων στο διεθνή χώρο για επενδυτικούς, χρηματοοικονομικούς και διοικητικούς σκοπούς.
Τα υπό εξέλιξη ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος καλύπτουν τους τομείς της διοικητικής επιστήμης, της λογιστικής, του μάρκετινγκ/διοίκησης και της χρηματοοικονομικής.
Τρέχουσες μελέτες στον τομέα της διοικητικής επιστήμης αφορούν στην ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για επίλυση προβλημάτων μεγάλης κλίμακας σε μαθηματικό προγραμματισμό, διαχείριση επενδύσεων σε διεθνείς χρηματαγορές, διαχείριση προμηθειών και αποθεμάτων, και διοίκηση παραγωγής και διανομής προϊόντων. Η έρευνα στη λογιστική εξετάζει την ανάλυση λογιστικών δεδομένων και αποσκοπεί στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων από διοικητικά στελέχη, επενδυτές, τραπεζικούς λειτουργούς και διευθυντές διαφόρων οργανισμών. Η έρευνα στο μάρκετινγκ/διοίκηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών, μεθοδολογικών και εμπειρικών θεμάτων, που σχετίζονται με τη διαδικασία διεθνοποίησης της επιχείρησης, τους παράγοντες υποκίνησης και παρεμπόδισης εξαγωγών, τις οργανωτικές και διοικητικές επιδράσεις στην εξαγωγική συμπεριφορά της επιχείρησης, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τις στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης των οργανισμών, τη διαχείριση καινοτομιών κ.ά. Η έρευνα στη χρηματοοικονομική εξετάζει μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίων και ανάλυσης επενδύσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας.

 

Στο Τμήμα Οικονομικών γίνεται έρευνα που αφορά σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της κυπριακής οικονομίας, όπως είναι η κατασκευή ενός μακροοικονομικού μοντέλου της κυπριακής οικονομίας για σκοπούς ανάλυσης και πρόβλεψης, η ανάλυση παραγωγικότητας στους διάφορους τομείς της οικονομίας σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης, και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών. Ερευνώνται, επίσης, η αποτίμηση των επιπτώσεων της μαζικής εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων και της φορολογικής μεταρρύθμισης στην αγορά αυτοκινήτου, η βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και η ανάλυση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, οι οικονομικές επιπτώσεις από την εισροή ξένων εργατών κ.λπ.
Στα διεθνή οικονομικά αντικείμενο έρευνας αποτελούν, μεταξύ άλλων, ο ρυθμός σύγκλισης των ευρωπαϊκών οικονομιών και οι διεθνείς διαφορές στις τιμές των αγαθών, όπως, επίσης, οι μηχανισμοί με τους οποίους επιτυγχάνεται η οικονομική μεγέθυνση.

 

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που χωρίζονται σε τέσσερις τομείς: δημόσιος τομέας, τομέας επιχειρήσεων, τομέας νοικοκυριών και μακροοικονομικό μοντέλο. Στα θέματα, που ερευνήθηκαν το 2007, περιλαμβάνονται οι προσδοκίες φοιτητών για μελλοντική απασχόληση και μισθό, η ανισότητα και η φτώχια, η κατασκευή μοντέλου εξομοίωσης φοροπαροχών, η αποτελεσματικότητα των κυπριακών εμπορικών τραπεζών σε σχέση με τις αντίστοιχες ελληνικές και αγγλικές, η επίδραση των δημοσίων δαπανών για υποδομή στην παραγωγικότητα διαφόρων τομέων της οικονομίας, η επίδραση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στο τελικό προϊόν της κυπριακής οικονομίας σε σύγκριση με τα νεοεισαχθέντα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείκτες ανεργίας για την Κύπρο, διάφορες πτυχές του τουρισμού και θέματα ενεργειακής πολιτικής.

 

Η Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που αφορούν στη βελτιστοποίηση χρηματοοικονομικών αποφάσεων σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο. Κύριοι πυλώνες είναι η διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων και κινδύνων, η ανάλυση χαρτοφυλακίων των νοικοκυριών, η αποδοτικότητα χρηματοοικονομικών οργανισμών και η μελέτη πολυσταδιακών επενδυτικών αποφάσεων και παράγωγων αξιογράφων.

 

Η έρευνα στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής επικεντρώνεται στους τομείς της αρχιτεκτονικής θεωρίας και ιστορίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των αρχιτεκτονικών μέσων επικοινωνίας. Τα ατομικά ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, που εκτείνονται από την ιστορία της αρχιτεκτονικής και την κοινωνική της διάσταση μέχρι την αντισεισμικότητα των κατασκευών.

 

Τα επιστημονικά ερευνητικά πεδία, στα οποία το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών διεξάγει έρευνα, συμπεριλαμβάνουν συστήματα ελέγχου, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιακά και αναλογικά ηλεκτρονικά συστήματα και βιοϊατρικές εφαρμογές. Ανάμεσα στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος περιλαμβάνονται η ποιότητα των υπηρεσιών στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, η υπολογιστική νοημοσύνη και τα νευρωνικά δίκτυα αισθητήρων σε δίκτυα ηλεκτρικής ισχύος, η ανάπτυξη αλγορίθμων για την οικονομική κατανομή ηλεκτρικού φορτίου στις γεννήτριες των συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος κ.ά.

 

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής εστιάζει την ερευνητική του δραστηριότητα στη θερμο-ρευστομηχανική και τα συστήματα ενέργειας, στην τεχνολογία των υλικών, τη μοντελοποίηση και έλεγχο μηχανολογικών συστημάτων, στο σχεδιασμό, κατασκευή, αυτοματοποίηση και ρομποτική, στη μικροτεχνολογία και στη νανοτεχνολογία, στη βιοϊατρική μηχανική και βιοτεχνολογία, όπως, επίσης, στις τεχνολογίες πληροφορικής και γνώσης. Το Τμήμα έχει πετύχει την προσέλκυση σημαντικής συνολικής εξωτερικής χρηματοδότησης.

 

Οι κυριότεροι τομείς έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι οι ακόλουθοι: υλικά και μηχανική, κατασκευές και αντισεισμική μηχανική, προγραμματισμός και διεύθυνση κατασκευαστικών έργων, πολιτική μηχανική με τη χρήση υπολογιστών, γεωμηχανική, συστήματα μεταφορών, διαχείριση υδάτινων πόρων, επεξεργασία και διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων, περιβαλλοντική ρύπανση.

 

Στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος: τη βυζαντινή λογοτεχνία, τη νεοελληνική λογοτεχνία και τη γλωσσολογία. Στον τομέα της βυζαντινής λογοτεχνίας τα ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα όπως η βυζαντινή επική και ερωτική μυθοπλασία, η θεωρία και η πράξη της ρητορικής, η θεολογική γραμματεία. Στον τομέα της νεοελληνικής λογοτεχνίας προωθούνται ερευνητικά προγράμματα, που αποσκοπούν στη μελέτη, συγκέντρωση και δημοσίευση άγνωστου, μέχρι τώρα, ή ανεπαρκώς μελετημένου ή αρχειακού υλικού. Οι κύριοι τομείς έρευνας είναι η πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία, η μεσαιωνική και νεότερη κυπριακή γραμματεία, ο ευρωπαϊκός μοντερνισμός και η θεωρία της λογοτεχνίας. Στον τομέα της γλωσσολογίας οι ερευνητικές δραστηριότητες εστιάζουν στη θεωρητική γλωσσολογία και τη θεωρία της σύνταξης, τη λεξικολογία και τη λεξικογραφία, την κοινωνιογλωσσολογία, το γλωσσικό σχεδιασμό και τη μελέτη της κυπριακής διαλέκτου.

 

Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας βρίσκονται σε εξέλιξη τα ακόλουθα εσωτερικά και εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα:
«Μεταβυζαντινή Τέχνη της Κύπρου», «Ανασκαφή Λεχαίου Κορίνθου», «Έγγραφα της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου, 1195-1378», «Tα Θεολογικά Άπαντα του Petrus Aureoli», «Bullarium Hellenicum (Παπικές Επιστολές στη Φραγκική Ελλάδα και την Κωνσταντινούπολη)», «Sidi Khrebish: Πρόγραμμα δημοσίευσης ρωμαϊκών τοιχογραφιών της αρχαίας Bερενίκης», «Κυπριακά έγγραφα και επιστολές του Κώδικα Vat. Pal. Gr. 367», «Διπλωματία και διαπολιτισμική επικοινωνία του Βυζαντίου με τον αραβικό κόσμο (867-1200)», «Τα βυζαντινά αυτοκρατορικά έγγραφα», «COOP 2002», «Νεοκλής Κυριαζής», “Η κεκοιμημένη μνήμη”, «H Κύπρος το 1821», «Βρετανία και Κύπρος, 1964-1967», «Η τουρκική εισβολή του 1974 και ο ξεριζωμός των Κερυνειωτών», «Συγκρότηση Ιστορικού Αρχείου και Εθνογραφικού Αρχείου και Μουσείου Κοινότητας Ιδαλίου», «Λητώ Παπαχριστοφόρου», «Θεόδουλος Κωνσταντινίδης», «Εντοπισμός, καταγραφή και καταλογογράφηση των Κυπρίων εθελοντών (1914-1945)», «Les victimes de la damnatio memoriae», «Ρεάλια στα βυζαντινά νομικά έγγραφα από τον 11ο μέχρι τον 15ο αιώνα», «Η Μονή του Χρυσοστόμου στον Κουτσοβέντη (Κύπρος): Ιστορία– Αρχιτεκτονική–Γλυπτική–Τοιχογραφίες», «Δημοσίευση των βυζαντινών και μεσαιωνικών στρωμάτων των ανασκαφών της αρχαιολογικής αποστολής του Πανεπιστημίου Princeton στην Πόλη Χρυσοχούς».

 

Περισσότερα από είκοσι ερευνητικά προγράμματα βρίσκονται υπό εξέλιξη στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας. Μεταξύ άλλων, σε εξέλιξη βρίσκονται τα ερευνητικά προγράμματα: Επιφανειακή Έρευνα για τον εντοπισμό θέσεων της Πρώιμης Ακεραμικής Νεολιθικής περιόδου στην κεντρική Κύπρο και ανασκαφή στη θέση Αγία Βαρβάρα, Επιφανειακή Έρευνα και Χαρτογράφηση καταλοίπων της Εποχής του Χαλκού, Kastri Group Pottery: The Transmission of Style and Technology in the Early Bronze Aegean II, Έρευνα, καταγραφή και δημοσίευση των υδροκίνητων αλευρόμυλων της Κύπρου, (18ος/20ός αιώνας), Μελέτη της συλλογής φωτογραφιών και ενδυμασιών του Αζίζ Νταμντελέν για τη συγγραφή μονογραφίας για τις τουρκοκυπριακές ενδυμασίες κατά την περίοδο της βρετανικής διακυβέρνησης, Groupe de Recherche Franco-Helléniques sur la Mosaïque Antique en Gréce, Η συγγραφή τόμου στην Αγγλική για την κυπριακή βυρσοδεψία από τον 16ο μέχρι τον 20ό αιώνα, Η μελέτη και δημοσίευση αναφορικά με τα αρχαία γυάλινα αντικείμενα της Συλλογής Πιερίδη στη Λάρνακα, Η ανασκαφή και μελέτη παλαιοχριστιανικών καταλοίπων στην τοποθεσία «Άγιοι Πέντε» στη Γεροσκήπου. Μελέτη και δημοσίευση της Κυπριακής Εθνογραφικής Συλλογής του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα, Ο ψηφιακός αρχαιολογικός άτλαντας Παλαιπάφου με εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογία, Ανασκαφική έρευνα στην Παλαίπαφο στο πλαίσιο προγράμματος διερεύνησης της αστικής τοπογραφίας του αρχαίου βασιλείου, Ανασκαφικό πρόγραμμα Phournia, an island Chalcolithic site, Η δημοσίευση της ανασκαφής του εργαστηρίου εκκαμίνευσης χαλκού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο Πολιτικό-Φοράδες, Ανασκαφή και δημοσίευση των ευρημάτων του Ιερού του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου, Κρήτη, έρευνα για τα realia στα βυζαντινά νομικά έγγραφα του 11ου -15ου αιώνα, μελέτη των τοιχογραφιών της Μονής του Χρυσοστόμου στον Κουτσοβέντη, Μελέτη και δημοσίευση των βυζαντινών και μεσαιωνικών στρωμάτων των ανασκαφών της αρχαιολογικής αποστολής του Πανεπιστημίου Princeton στην Πόλη Χρυσοχούς, Μελέτη και ανάλυση χάλκινων ταλάντων της Ύστερης Χαλκοκρατίας, Μελέτη και ανάλυση χάλκινων κυπριακών ειδωλίων της Ύστερης Χαλκοκρατίας, Regional Strategy for the Conservation of Mosaics in the Mediterranean Region. Ten-year programme organized by the GCI (Getty Conservation Institute), ICCM (International Committee for the Conservation of Mosaics) and ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation the Restoration of Cultural Property), Κοινά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα Ελλάδας – Κύπρου στην Ιστορία και Αρχαιολογία της Ιατρικής, την Παλαιοπαθολογία και την Παλαιοακτινολογία, Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας. (INTERREG IIA Ελλάδα-Κύπρος), Troodos Archaeological and Environmental Survey Project, Underwater Investigation and Recording of a Shipwreck of the Classical Period near Mazotos, ARCANE: Associated Regional Chronologies for the Near East and the Eastern Mediterranean, Izmir Region Excavations and Research Project (IRERP), Μίλητος: Δημοσίευση οικιστικών καταλοίπων της 3ης χιλ. π.Χ., «Byzantine Heritage Network: Rehabilitation, highlighting and management in the Eastern Mediterranean Basin», European Research Network (GDRE) “Le Monde Insulaire en Méditerranée: Approche archéologique des espaces et des sociétés” κ.ά.

 

Οι γενικοί τομείς στους οποίους διεξάγεται έρευνα στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας είναι η αρχαία ελληνική και η λατινική φιλολογία, η ιστορική γλωσσολογία και η φιλοσοφία. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος εστιάζονται, μεταξύ άλλων, στους εξής τομείς: παπυρολογία, αρχαία επιστολογραφία, συλλαβικές γραφές του ελληνόφωνου χώρου, αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι και αλφάβητα, κριτική και εκδοτική των αρχαίων κειμένων, ρωμαϊκή ιστοριογραφία, ελληνιστική και ρωμαϊκή πολιτική σκέψη, αρχαϊκή λυρική ποίηση, επιγραφική, φιλοσοφία και πολιτική θεωρία του 5ου και 4ου αι. π.Χ., ηθική φιλοσοφία, βιοηθική, φιλοσοφική ανθρωπολογία, αυγούστεια λογοτεχνία, ρωμαϊκό έπος, αττική τραγωδία, επίγραμμα, αναλυτική φιλοσοφία κ.ά. Ορισμένες από τις δραστηριότητες μελών του Τμήματος στηρίζονται από ξένα ερευνητικά κέντρα ή χρηματοδοτούνται από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυπριακών ή διεθνών οργανισμών.