Ιούνιος 2023

6 Ιουνίου, 2023

Democracy and the pandemic experience: Ανοικτή για το κοινό παρουσίαση!

Democracy and the pandemic experience Ανοικτή για το κοινό παρουσίαση στη Λευκωσία, 15 Ιουνίου! Ο Covid-19 μετέτρεψε τις δημοκρατικές πολιτικές συζητήσεις, σε συζητήσεις πολιτικής κρίσης. Είδε […]