Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος ΚΠΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τον ακόλουθο Τμηματικό κανόνα ο οποίος εγκρίθηκε κατά την 5η/2020 Τακτική Συνεδρία του Τμήματος ΚΠΕ (17/12/2020):

Στα υφιστάμενα προγράμματα του Τμήματος υπάρχουν 15 υποχρεωτικά μαθήματα στην Πολιτική Επιστήμη, 20 στην Κοινωνιολογία και 20 στη Δημοσιογραφία.  Αυτά τα μαθήματα δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως αντίστοιχα μαθημάτων Erasmus.

Οι πιστωτικές μονάδες από μαθήματα στα οποία πέτυχαν οι φοιτητές στο Erasmus μπορούν να προσμετρηθούν για σκοπούς αποφοίτησης στις πιστωτικές μονάδες που χρειάζονται:

  • από μαθήματα ειδίκευσης
  • από μαθήματα από άλλους τομείς, και
  • στην περίπτωση της Δημοσιογραφίας, από όλα τα υπόλοιπα μαθήματα τα οποία δεν έχουν κωδικό ΔΗΜ.