ΚΟΙΝΩΝΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (Σύνολο 10 μαθήματα, 60 πιστωτικές μονάδες)

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: (6 μαθήματα, 36 π.μ.)

σημ: όλα τα πιο κάτω μαθήματα λαμβάνουν 6 π.μ.

 1. ΚΠΕ105 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
 2. ΚΠΕ146 ΕισαγωγήστηνΠοιοτικήΜεθοδολογίαΚοινωνικώνΕπιστημών
 3. ΚΠΕ 102 Κλασσικές Κοινωνιολογικές Θεωρίες
 4. ΚΠΕ 241 Κυπριακή Κοινωνία
 5. ΚΠΕ315 Εθνογραφία και Ανθρωπολογική Θεωρία
 6. ΚΠΕ 319 Ανθρωπολογία της Θρησκείας

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: (4 από τα πιο κάτω /24 π.μ.)

 1. ΚΠΕ 322 Πολιτική Ανθρωπολογία
 2. ΚΠΕ 317 Ταυτότητα και Ετερότητα
 3. ΚΠΕ 303 Νεοτερικότητα και Μετανεοτερικότητα
 4. ΚΠΕ 330 Κοινωνιολογία της Γνώσης
 5. ΚΠΕ349 Εφαρμοσμένη Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες
 6. ΔΗΜ 320 Πολιτισμικές Σπουδές
 7. ΔΗΜ 420 Ντοκιμαντέρ
 8. ΚΠΕ 232 Φύλο, Εξουσία και Πολιτική
 9. ΚΠΕ 283 Συγκριτική Πολιτική Μετανάστευσης
 10. ΚΠΕ 267 Συγκριτική Πολιτική Αναπτυσσομένων Χωρών
 11. ΚΠΕ 388 Περιβαλλοντική Πολιτική
 12. ΚΠΕ407 Σύγχρονα Θέματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας