Προπτυχιακοί Φοιτητές

1Πώς και πότε γίνονται οι εγγραφές στα μαθήματα;
Οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας κάθε εξαμήνου. Κάθε εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του. Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι 38π.μ. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποτελούνται από 240 π.μ., όπως ορίζεται στα αναλυτικά προγράμματα των Τμημάτων.
2Είναι υποχρεωτική η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο;
Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι συνεχής και υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

1Ποια είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα επιπέδου Μάστερ;
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών του αρμόδιου Τμήματος μέχρι τις 30 Μαρτίου κάθε έτους για εισδοχή το Χειμερινό Εξάμηνο, και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για εισδοχή το Εαρινό Εξάμηνο.
2Ποια είναι η διάρκεια σπουδών ενός μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Μάστερ;
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για ένα πρόγραμμα Μάστερ είναι 3 τουλάχιστον εξάμηνα και μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 8 εξάμηνα.
3Ποια η διάρκεια σπουδών ενός μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Διδακτορικού;
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για ένα πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου είναι 6 τουλάχιστον εξάμηνα και μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 16 εξάμηνα.
4Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις διαλέξεις;
Ναι, η συμμετοχή στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.