Kıbrıs Üniversitesi'nde kurulan Genetik Sosyal Psikoloji Laboratuvarı'ndaki çalışmalar, Dr. Charis Psaltis ile Dr. Irini Kadianaki tarafından yürütülmektedir. Araştırma projelerimiz, özellikle göç ve bölünmüş toplumlar bağlamında değişim, özneler-arası temas ve iletişim gibi konuların temelini oluşturan sosyal psikolojik süreçleri ve eğitim bağlamında öğrenme ve bilişsel gelişim konularını anlamaya yöneliktir. Özellikle ilgilendiğimiz konuların arasında sosyal temsillerin mikrogeni ve ontogeni (bireysel oluşumu ve gelişimi) , damgalama ve ırkçılıkla başetme, insan değişimi ve gelişiminde sembolik aracılık, sosyal temsillerle kimlik, kollektif bellek ve tarih eğitimi arasındaki bağlantılar, , sosyal etkileşim ve bilişsel gelişimdeki asimetrilerin sosyal dinamikleri, milliyetçilik, işbirliği ve çatışma yer almakta ; Araştırma sorularımızın yanıtlarını ise hem nicel hem de nitel metodoloji kullanarak bulmaya çalışmaktayız.