ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ BARBARA WILKS
 
 ΧΟΡΗΓΟΣ  ΠΟΣΟ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 Κληροδότημα Barbara Wilks  €1700 ετησίως  Αόριστη  80η Συνεδρία Συγκλήτου (2/7/1998)
Κριτήρια με σειρά προτεραιότητας:
 
- Οικονομική κατάσταση φοιτητή
 
- Ακαδημαϊκή επίδοση φοιτητή