24/4/2018
  • Δελτίο Τύπου συνάντησης με τον Πρύτανη με σκοπό την ενημέρωση εξέλιξης των αιτημάτων που συζητήθηκαν στις 13/11/2017
  15/12/2017
  • Δελτίο Τύπου από την απονομή παράσημου στον Πρύτανη Π.Κ. κ. Κωνσταντίνο Χριστοφίδη
  23/11/2017
  • Δελτίο Τύπου από την συνάντηση με τον Πρύτανη του ΠΚ κ. Κωνσταντίνο Χριστοφίδη
  13/11/2017
  27/9/2016
        19/4/2016
  • Δελτίο Τύπου από την συνάντηση με τον πρύτανη του ΠΚ κ. Κωνσταντίνο Χριστοφίδη 
  6/4/2016
  • Δελτίο Τύπου από την συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου    
  3/3/2016