Οι Καλοκαιρινές Ακαδημίες έχουν τους εξής στόχους:

  1. Να δώσουν την ευκαιρία σε μαθήτριες/μαθητές να πάρουν μια γεύση από τη φοιτητική ζωή, και πιο συγκεκριμένα τη φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  2. Να βοηθήσουν μαθήτριες/μαθητές στην επιλογή τους για κλάδο σπουδών, μέσω της επαφής τους με μαθήματα από ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  3. Να προωθήσουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως πρώτη επιλογή μεταξύ των μελλοντικών υποψηφίων φοιτητριών/φοιτητών, ώστε αυτό να προσελκύσει μαθήτριες και μαθητές ψηλών επιδόσεων.
  4. Να διευρύνουν το άνοιγμα του Πανεπιστημίου Κύπρου στην κοινωνία.