ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

16/05/2024: Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων μόνο στην Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών (παράταση υποβολής αιτήσεων μόνο για τη συγκεκριμένη ακαδημία μέχρι τις 24/05/2024).

01/05/2024: Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.

11/04/2024: Οι διαθέσιμες θέσεις για την Ακαδημία Ιατρικής και Βιοεπιστημών έχουν ήδη εξαντληθεί και τηρείται λίστα αναμονής.

 

Πριν από την υποβολή αίτησης, παρακαλείστε να διάβασετε προσεκτικά τις πιο κάτω οδηγίες:

  1. Αιτήσεις για συμμετοχή στις Καλοκαιρινές Ακαδημίες 2024 (ΚΑ) μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά, από τις 08/04/2024 μέχρι τις 30/04/2024. Θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησης το αργότερο μέχρι τις 31/05/2024.
  2. Η αίτηση υποβάλλεται από γονέα/κηδεμόνα του μαθητή / της μαθήτριας που επιθυμεί να συμμετάσχει στις ΚΑ.
  3. Οι ΚΑ απευθύνονται σε μαθήτριες και μαθητές που εντός του υπό αναφορά έτους αναμένεται να ολοκληρώσουν τη Γ’ Γυμνασίου, την Α’  ή τη Β’ Λυκείου / Τεχνικής Σχολής. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις ΚΑ είναι η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς σε αυτή διεξάγονται όλα τα μαθήματα των ΚΑ.
  4. Δικαίωμα συμμετοχής στις ΚΑ έχουν παιδιά που κατά την έναρξη των ΚΑ θα έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος ηλικίας και που δεν θα έχουν ακόμα συμπληρώσει το 19ο έτος ηλικίας. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που θα έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος ηλικίας δεν θα δικαιούνται να αιτηθούν διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες.
  5. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, θα σταλεί στον/στη γονέα/κηδεμόνα ειδοποίηση για πληρωμή μη επιστρεπτέας προκαταβολής €50 για κράτηση της θέσης. Μέχρι να πληρωθεί η μη επιτρεπτέα προκαταβολή, η θέση συμμετοχής δεν θεωρείται κρατημένη. Επιλέον, αν το υπόλοιπο ποσό δεν καταβληθεί το αργότερο 15 μέρες πριν από την έναρξη των Καλοκαιρινών Ακαδημιών, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμτοχή του παιδιού, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση επιστροφής της προκαταβολής που ήδη καταβλήθηκε. (Περισσότερες πληροφορίες για τα δίδακτρα/χρεώσεις πατήστε εδώ)
  6. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιθυμεί να δώσει την ευκαιρία συμμετοχής στις ΚΑ σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, όμως ο αριθμός διαθέσιμων θέσεων σε κάθε Ακαδημία είναι περιορισμένος. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει σε κάποια ακαδημία μεγαλύτερη ζήτηση από τον διαθέσιμο αριθμό θέσεων, θα δοθεί προτεραιότητα, κατά σειρά: (α) σε παιδιά που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στην ίδια ακαδημία στις ΚΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, (β) με βάση το έτος γέννησης (μόνο το έτος), στα μεγαλύτερα παιδιά, και (γ) με βάση την ημερομηνία/ώρα υποβολής της αίτησης.

>> Πατήστε εδώ για να υποβάλετε αίτηση <<

Η πιο πάνω αίτηση ισχύει μόνο για την Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών μέχρι τις 24/05/2024.