Χωρίς διαμονή στην ΕστίαΜε διαμονή στην Εστία
Γενική συμμετοχή€ 300€ 450
Φοίτηση 2+ παιδιών€ 250€ 390
Πολύτεκνες οικογένειες (4+)€ 250€ 390
Παιδιά αποφοίτων ΠΚ€ 250€ 390
Παιδιά εργαζομένων ΠΚ€ 250€ 390
Λήπτες/λήπτριες ΕΕΕ*€ 50€ 50

* Ισχύει όταν είναι λήπτης/λήπτρια ΕΕΕ είτε γονέας/κηδεμόνας, είτε ο συμμετέχων / η συμμετέχουσα, είτε άλλο εξαρτώμενο τέκνο της οικογένειας.

Πολιτική αναφορικά με πληρωμές και ακυρώσεις
  1. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, θα σταλεί στον/στη γονέα/κηδεμόνα ειδοποίηση για πληρωμή μη επιστρεπτέας προκαταβολής €50 για κράτηση της θέσης. Μέχρι να πληρωθεί η μη επιτρεπτέα προκαταβολή, η θέση συμμετοχής δεν θεωρείται κρατημένη.
  2. Το υπόλοιπο ποσό (συνολική χρέωση μείον η προκαταβολή) θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο 15 μέρες πριν από την έναρξη των Καλοκαιρινών Ακαδημιών. Αν το υπόλοιπο ποσό δεν καταβληθεί εντός της προθεσμίας, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του παιδιού, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση επιστροφής της προκαταβολής που ήδη καταβλήθηκε.
  3. Σε περίπτωση που, κατόπιν της πληρωμής του υπόλοιπου ποσού, επιθυμείται ακύρωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, ο/η γονέας/κηδεμόνας οφείλει το ζητήσει το συντομότερο δυνατό γραπτώς, αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση [email protected]. Αν το αίτημα για ακύρωση υποβληθεί πριν από την έναρξη των Καλοκαιρινών Ακαδημιών, τότε το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί εντός δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος. Αν το αίτημα υποβληθεί μετά την έναρξη των Καλοκαιρινών Ακαδημιών, τότε το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί εντός δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος νοουμένου ότι: (α) η ακύρωση οφείλεται σε σοβαρό λόγο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο μαθητής / η μαθήτρια (π.χ. ατύχημα ή σοβαρό θέμα υγείας), και (β) ο/η γονέας/κηδεμόνας τεκμηριώσει γραπτώς τον λόγο απουσίας με πρωτότυπο πιστοποιητικό από αρμόδιο επαγγελματία ή αρμόδια αρχή.