1. Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και υποδείξεις του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και των συνοδών.
  1. Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να σέβονται την περιουσία του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση πρόκληση ζημιάς κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, οι γονείς/κηδεμόνες τους οφείλουν να αποζημιώσουν ανάλογα το Πανεπιστήμιο.
  1. Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να συμπεριφέρονται και να ντύνονται κόσμια.
  1. Κάθε μαθητής/μαθήτρια οφείλει να συμμετέχει σε όλες τις διαλέξεις/εργαστήρια/δραστηριότητες της Ακαδημίας του/της.
  1. Κανένα μαθητής / καμία μαθήτρια δεν μπορεί να αποχωρήσει από τους χώρους του Πανεπιστημίου (α) πριν τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος (για όσους/όσες δεν θα διαμένουν στη Φοιτητική Εστία) ή (β) πριν τη λήξη της ακαδημίας (για όσους/όσες θα διαμένουν στη Φοιτητική Εστία). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραχωρηθεί άδεια απουσίας ή πρόωρης αποχώρησης, με ενυπόγραφη δήλωση γονέα/κηδεμόνα.
  1. Οι μαθητές/μαθήτριες που θα διαμένουν στη Φοιτητική Εστία, κατά τις βραδινές ώρες με τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος, πρέπει να ακολουθούν το όποιο πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών τους. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός της Φοιτητικής Εστίας.
  1. Επικοινωνία με τους/τις μαθητές/μαθήτριες μπορεί να πραγματοποιείται κατά τις ώρες ξεκούρασης ή την ώρα του μεσημεριανού γεύματος. Κατά τις υπόλοιπες ώρες οι μαθητές οφείλουν να έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα κλειστά ή σε αθόρυβη λειτουργία.
  1. Με την υποβολή αίτηση για συμμετοχή στις Καλοκαιρινές Ακαδημίες, οι γονείς/κηδεμόνες συγκατατίθενται για (α) συμμετοχή του παιδιού τους σε επισκέψεις εκτός Πανεπιστημίου και σε εργαστήρια, υπό την ευθύνη του Πανεπιστημίου Κύπρου, και (β) λήψη φωτογραφιών και πιθανή χρήση τους για προβολή των Καλοκαιρινών Ακαδημιών.
  1. Την ευθύνη μεταφοράς των μαθητών/μαθητριών προς και από το Πανεπιστήμιο (α) καθημερινά κατά την έναρξη και λήξη του ημερήσιου προγράμματος για μαθητές/μαθήτριες που δεν θα διαμένουν στη Φοιτητική Εστία ή (β) κατά την έναρξη και λήξη του προγράμματος για μαθητές/μαθήτριες που θα διαμένουν στη Φοιτητική Εστία, φέρουν οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών. Οι ώρες προσέλευσης και αναχώρησης θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν φέρει ευθύνη για τη φύλαξη των μαθητών/μαθητριών μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος για μαθητές/μαθήτριες που δεν θα διαμένουν στη Φοιτητική Εστία και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για μαθητές/μαθήτριες που θα διαμένουν στη Φοιτητική Εστία.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει κατά την κρίση των υπευθύνων του προγράμματος τη συμμετοχή οποιουδήποτε μαθητή / οποιασδήποτε μαθήτριας που δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω Κανόνες.

Ασφάλιση: Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας της Καλοκαιρινής Ακαδημίας, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες καλύπτονται από το ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικών ατυχημάτων και ασθενειών που ισχύει στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν. Για όσους/όσες δεν καλύπτονται με αυτό το ασφαλιστικό σχέδιο, η ασφαλιστική κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων αποτελεί ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.