Για δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, που θα βρείτε στο σύνδεσμο http://applications.ucy.ac.cy/summerschool/main  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου2019.  Στη συνέχεια θα πρέπει να  καταβάλετε το ποσό των  €50 (ως προκαταβολή) μέσω τράπεζας στον εξής λογαριασμό. Στην απόδειξη της κατάθεσης παρακαλώ όπως αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή καθώς και ο κωδικός ηλεκτρονικής αίτησης που θα βρείτε στην αίτηση σας. 

 

  • Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται εκτός και εαν η ενότητα που έχει επιλέξει ο μαθητής δεν θα προσφερθεί λόγω χαμηλού αριθμού συμμετοχής.
  • Σημειώνεται ότι τόσο οι θέσεις σε κάθε ενότητα, όσο και τα δωμάτια στις Φοιτητικές Εστίες θα κατανεμηθούν με σειρά προτεραιότητας.
  • Εφόσον η ενότητα που επιλέξει ο μαθητής θα προσφερθεί, ο μαθητής θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων το αργότερο μέχρι 14 Ιουνίου 2019. Σε αντίθετη περίπτωση η θέση θα δοθεί σε άλλον ενδιαφερόμενο.
  • Αφού καταβληθεί όλο το ποσό των διδάκτρων, θα αποσταλεί στο μαθητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετική επιστολή με την οποία θα επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του στο Θερινό Σχολείο καθώς και περαιτέρω πληροφορίες/ οδηγίες.
  • Τόσο η καταβολή της προκαταβολής όσο και του υπόλοιπου ποσού των διδάκτρων θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κύπρου.