Εκτύπωση
Κανόνες Συμμετοχής στο Θερινό Σχολείο
 
1. Οι μαθητές πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των καθηγητών, συνοδών και βοηθών Φοιτητικών Εστιών.
2. Οι μαθητές πρέπει να σέβονται και να διαφυλάσσουν την περιουσία του Πανεπιστημίου. Τυχόν ζημιές προκληθούν, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, ο/ οι αίτιος/ οι θα πρέπει να αποζημιώσουν ανάλογα το Πανεπιστήμιο.
3. Οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται και να ντύνονται κόσμια.
4. Κάθε μαθητής θα πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις διαλέξεις/ εργαστήρια/ δραστηριότητες της ενότητας του.
5. Κανένα μαθητής δεν μπορεί να αποχωρήσει από τους χώρους του Πανεπιστημίου (α) πριν τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος (για του μαθητές που δεν θα διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες) ή (β) πριν τη λήξη της ενότητας (για τους μαθητές που θα διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραχωρηθεί άδεια απουσίας ή πρόωρης αποχώρησης, με ενυπόγραφη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα.
6. Οι μαθητές που θα διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες, κατά τις βραδινές ώρες με τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος, πρέπει να αποσύρονται στα δωμάτια τους για ύπνο. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση από δωμάτιο σε δωμάτιο και ιδιαίτερα η μετακίνηση εκτός της Φοιτητικής Εστίας.
7. Επικοινωνία με τους μαθητές μπορεί να πραγματοποιείται κατά τις ώρες ξεκούρασης ή την ώρα του μεσημεριανού γεύματος. Κατά τις υπόλοιπες ώρες οι μαθητές οφείλουν να έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα κλειστά ή στο αθόρυβο.
8. Για κάθε μαθητή, που θα συμμετέχει στο Θερινό Σχολείο, θα ζητηθεί η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα, καθώς και η άδεια του για (α) να συμμετέχει το παιδί του σε επισκέψεις εκτός Πανεπιστημίου και σε εργαστήρια και (β) λήψη φωτογραφιών και πιθανή χρήση τους για προβολή του Θερινού Σχολείου.
9. Την ευθύνη μεταφοράς των μαθητών προς και από το Πανεπιστήμιο (α) κατά την έναρξη και λήξη της ενότητας για μαθητές που θα διαμένουν στις ΦΕ ή (β) καθημερινά κατά την έναρξη και λήξη του ημερήσιου προγράμματος για μαθητές που δεν θα διαμένουν στις ΦΕ φέρουν οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών. Οι ώρες προσέλευσης και αναχώρησης θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συμμετοχή οποιουδήποτε μαθητή που δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω Κανόνες.
 
Διαδικασία Εγγραφής
 
1. Κάθε μαθητής που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο Θερινό Σχολείο θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά το έντυπο δήλωσης συμμετοχής (Εγγραφή), καταβάλλοντας ταυτόχρονα ως προκαταβολή το ποσό των €50 στον τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται εκτός και η ενότητα που έχει επιλέξει ο μαθητής δεν θα προσφερθεί λόγω χαμηλού αριθμού συμμετοχής.
2. Η κατανομή των θέσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων κάθε ενότητας (first in first served).
3. Εφόσον η ενότητα που επιλέξει ο μαθητής θα προσφερθεί, ο μαθητής θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουνίου 2019, οπότε και θα του δοθεί ο κωδικός αριθμός εγγραφής του, τον οποίο θα πρέπει να δηλώσει κατά την κράτηση της θέσης.
4. Για κράτηση της θέσης θα πρέπει να καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων, μέχρι τις 14 Ιουνίου 2019. Στην αντίθετη περίπτωση η θέση θα δοθεί σε άλλο ενδιαφερόμενο.
5. Αφού καταβληθεί το ποσό, θα αποσταλεί στον μαθητή επιστολή με την οποία θα επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του στο Θερινό Σχολείο καθώς και περαιτέρω πληροφορίες/ οδηγίες.
 
Δίδακτρα
 
Ανάλογα αν ο μαθητής επιλέξει να διαμείνει στις Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.) ή όχι, τα δίδακτρα ανέρχονται ως ακολούθως:
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ Φ.Ε ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ Φ.Ε
Κανονική φοίτηση €390 €250
Αδέλφια φοιτητών ΠΚ €340 €220
Παιδιά αποφοίτων ΠΚ
Παιδιά μελών προσωπικού ΠΚ
Παιδιά πολύτεκνης οικογένειας
(4 παιδιά και άνω)
Φοίτηση δυο
ή περισσοτέρων αδερφών
€300 (ανά παιδί) €200 (ανά παιδί)
 
  Περιλαμβάνουν Περιλαμβάνουν
Διαλέξεις και Εργαστήρια
Διαμονή στις Φ.Ε. (6 βράδια) Χωρίς Διαμονή
3 γεύματα καθημερινά
(Πρωινό, Μεσημεριανό, Δείπνο)
Μεσημεριανό Γεύμα
Ασφάλεια Μαθητή
Χρήση Αθλητικού Κέντρου
και οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες
Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες
Επισκέψεις/ μετακινήσεις
(ανάλογα με την ενότητα που θα επιλεγεί)
 
Πολιτική Ακύρωσης
Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής
  • Η προκαταβολή παρακρατείται, εκτός και αν η ενότητα που έχει επιλέξει ο μαθητής δεν θα προσφερθεί λόγω χαμηλού αριθμού συμμετοχής. Μόνο σε τέτοια περίπτωση η προκαταβολή επιστρέφεται.
  • Μέχρι και 15 μέρες πριν την έναρξη του Θερινού Σχολείου θα παρακρατείται το ποσό των €80 (επιπρόσθετα των €50 της προκαταβολής).
  • Λιγότερο από 15 μέρες και μέχρι 1 ημέρα πριν την έναρξη του Θερινού Σχολείου θα παρακρατείται το ποσό των €100(επιπρόσθετα των €50 της προκαταβολής).
  • Σε περίπτωση μη εμφάνισης θα παρακρατείται ολόκληρο το ποσό.
Παραχώρηση Πιστωτικής Μονάδας
 
Μαθητές που συμπληρώνουν επιτυχώς μια βδομάδα στο Θερινό Σχολείο και επιθυμούν να τους παραχωρηθεί μια (1) πιστωτική μονάδα, θα μπορούν να παρακάθονται σε σύντομη εξέταση τύπου πολλαπλής επιλογής (Multiple Choice), η οποία θα προσφέρεται και θα αξιολογείται, με Επιτυχία ή Αποτυχία (Pass or Fail) από το Τμήμα/ Τμήματα της ενότητας που επέλεξε ο μαθητής ή να ολοκληρώνουν μια εργασία (project) κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σχετικές λεπτομέρειες θα σας δοθούν κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου.