Το πρόγραμμα ΧΛΩΡΙΔΑ περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για τις διδακτικές ενότητες που σχετίζονται με τα φυτά και περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Επιστήμης της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, στη σελίδα του ερευνητικού προγράμματος ΧΛΩΡΙΔΑ θα βρείτε το διδακτικό υλικό οργανωμένο σύμφωνα με τις τάξεις και τις διδακτικές ενότητες του Δημοτικού σχολείου. Επιπλέον, θα βρείτε σχέδια μαθήματος στα οποία ενσωματώνονται εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως για παράδειγμα η λήψη απόφασης, η επίλυση προβλήματος, η διαλογική αντιπαράθεση. Μπορείτε να δείτε το διδακτικό υλικό πατώντας εδώ.