Το ερευνητικό πρόγραμμα ΑΛΥΚΗ χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου για την περιγραφή του κύκλου ζωής της γαρίδας της άλμης ( Artemia salina), ενός ζωικού οργανισμού, ο οποίος βρίσκεται στην Αλυκή της Λάρνακας. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν επιτόπιες διερευνήσεις στον πραγματικό υδροβιότοπο, στις οποίες οι μαθητές συλλέγουν δεδομένα από παρατηρήσεις και μετρήσεις προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη μοντέλων στον υπολογιστή. Οι στόχοι του προγράμματος είναι η καλλιέργεια θετικών στάσεων και αξιών προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης για τη δομή και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης και συλλογισμού (μοντελοποίησης) και η ανάπτυξη επιστημολογικής επάρκειας σε σχέση με τον ρόλο της έρευνας πεδίου και των μοντέλων στη διαδικασία παραγωγής επιστημονικής γνώσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος κάνοντας κλικ εδώ