Καλοκαιρινό Σχολείο

«Γίνε Νεαρός Επιστήμονας και Όχι Ψευδο-Επιστήμονας»

04/07/22-08/07/22

H Ερευνητική Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει καλοκαιρινό σχολείο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος EVIDENCE Erasmus+ (Τίτλος Προγράμματος: Aναπτύσσοντας σημαντικές δεξιότητες διαπραγμάτευσης αμφιλεγόμενων κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων).

Το πρόγραμμα EVIDENCE Erasmus+ αποσκοπεί να βοηθήσει τους μαθητές εφηβικής ηλικίας (15-18 ετών) να κατανοήσουν τη διαφορά επιστήμης και  ψευδο-επιστήμης και να αντιληφθούν τη διαφορά της σωστά τεκμηριωμένης πληροφορίας από τις θεωρίες συνομωσίας και τις ψευδείς ειδήσεις. 

Τα παιδιά θα διερευνήσουν θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και με την επίδραση των διαφόρων μορφών ακτινοβολίας στην υγεία μας, ακολουθώντας τις αρχές της διερευνητικής, συνεργατικής και διεπιστημονικής μάθησης. Η όλη διαδικασία θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες σκέψης για τη διαπραγμάτευση σημαντικών κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων. Επίσης, η διδακτική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακούν (όπως ο σχεδιασμός και η εκτέλεση πειραμάτων, η δημιουργία βίντεο, το παιγνίδι ρόλων) θα καταστήσει τη διαδικασία επιστημονικής μόρφωσης ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και απόλυτα σχετική με τις ζωές τους.

Δήλωση Ενδιαφέροντος: μέχρι 30 Ιουνίου 2022 (Περιορισμένος αριθμός θέσεων)

Δήλωση Συμμετοχής: Διαδικτυακά στο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq69Um-3LT2OM_Ld5AYx8zFgF749XLyghPU1zVmGG4VW1FLA/viewform?usp=sf_link

Χώρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου/Κεντρικά Κτήρια, Καλλιπόλεως 65, 1678

Ωράριο: 09:15-13:30

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Πρόγραμμα: Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ

  
                                                                                                
 
                
SummerSchool.PNG