Η Ερευνητική Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελείται από μέλη του ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού προσωπικού, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ειδικούς επιστήμονες και επιστημονικούς συνεργάτες του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Ερευνητική Ομάδα προωθεί εκείνα τα στοιχεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, τα οποία καλλιεργούν την κριτική σκέψη, την ενδυνάμωση για δράση, τον αυτο-προσδιορισμό, τον πλουραλισμό, τη σύνδεση με την κοινότητα και το αίσθημα της δημοκρατικής πολιτότητας. Σημαντικό μέρος του έργου της αφορά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μαθησιακού υλικού και δραστηριοτήτων για την οικολογία, το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
 
Ο συγκεκριμένος ιστότοπος στοχεύει να λειτουργήσει ως:
  • Δεξαμενή παροχής ιδεών και προτάσεων για μαθήματα και δραστηριότητες σχετικές με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία, αλλά και με τις ενότητες του περιβάλλοντος, της οικολογίας και της βιολογίας του ανθρώπου που διδάσκονται στα πλαίσια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών ή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπάιδευσης για την Αειφορία στα Δημοτικά σχολεία. Με το μαθησιακό υλικό που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο συνεισφέρουμε στην υλοποίηση των στόχων του νέου αναλυτικού προγράμματος αναφορικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αλλά και στη βελτιώση του υφιστάμενου περιεχομένου των μαθημάτων της επιστήμης σχετικά με θέματα περιβάλλοντος και βιολογίας του ανθρώπου.
  • Πηγή ενημέρωσης για την έρευνα που διεξάγεται στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της διδακτικής της Οικολογίας αλλά και για σχετικά συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.
  • Κόμβος επικοινωνίας, αλληλοϋποστήριξης και ανταλλαγής ιδεών, ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές στον χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης αλλά και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για ζητήματα μεθοδολογίας, περιεχομένου, διδακτικής και έρευνας που συνδέονται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 
Μέλη Ερευνητικής Ομάδας ΠΕ/ΕΑ
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Δρ. Κωνσταντίνος Κορφιάτης (http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/korfiati)
 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές & Υποψήφιοι Διδάκτορες
  • Βασιλική Βασιλείου
  • Άνθη Χριστοδούλου
  • Χριστίνα Αργυρού
  • Ραφαέλλα Μαλλούππα