Εκτύπωση
 

Νέες Κτηριακές Εγκαταστάσεις Πολυτεχνικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη

Το Έργο που αφορά στα Ερευνητικά Εργαστήρια της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στοχεύει στη δημιουργία υποδομών για ενίσχυση της ερευνητικής δυναμικότητας της χώρας.

 

Ευρωπαϊκη Ενωση Κυπριακή Δημοκρατία Διαρθωτικά Ταμεία Πανεπιστημιο Κυπρου

 

ENG 2018 08 ENG 2018 09
ENG 2018 10 ENG 2018 11
ENG 2018 12
 
 
 

 

 

ENG 2018 01 ENG 2018 02
ENG 2018 03 ENG 2018 04
ENG 2018 05 ENG 2018 06
ENG 2018 07  
   

 

Γενικά Στοιχεία

Ο σχεδιασμός των νέων Κτηριακών Εγκαταστάσεων, ήταν αποτέλεσμα διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, που διεξήχθηκε το 2010. Από τις 18 συνολικά συμμετοχές, προερχόμενες από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στην πρόταση της Ομάδας Αρχιτεκτόνων:

Χρύσανθος Η. Χρυσάνθου και συνεργάτες (Κύπρος),

Ηρακλής Παπαχρίστου αρχιτέκτονες (Κύπρος),

Αναστ. Μ. Κωτσιόπουλος και συνεργάτες αρχιτέκτονες (Ελλάδα).

Η μελετητική ομάδα του 1ου βραβείου, εκπόνησε τα σχέδια εφαρμογής και ανέλαβε την επίβλεψη της κατασκευής του έργου.

Οι Νέες Κτηριακές Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη, θα αποτελέσουν για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ένα Επιστημονικό και παράλληλα Τεχνολογικό Πνεύμονα, εφάμιλλο των πλέον σύγχρονων ανά την υφήλιο ερευνητικών οργανισμών, ιδιαίτερα στο πεδίο των καινοτόμων και εφαρμοσμένων Τεχνολογιών Αιχμής.

Οι κατασκευαστικές εργασίες ανέγερσης του όλου κτηριακού συγκροτήματος, ξεκίνησαν το Ιανουάριο του 2016 και βρίσκονται σε εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το κτηριακό συγκρότημα θα στεγάσει τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ), Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (ΜΜΚ) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) καθώς και την Κοσμητεία της Σχολής.

Η συνθετική ιδέα του συγκροτήματος διέπεται από την πρόθεση για σαφή αποτύπωση στον χώρο της ταυτότητας ενός έκαστου των τριών Τμημάτων γι’ αυτό και η καθ΄ ύψος ανάπτυξη εξελίσσεται σε τρείς πύργους που υπερίπτανται στο γήπεδο, με θέα το ύψωμα του Άρωνα που δεσπόζει και κυριαρχεί στη περιοχή. Επιπλέον τόσο οι αισθητικές όσο και οι δομικές επιλογές της πρότασης συνθέτουν ένα δυναμικό χωρικό σημείο αναφοράς, το οποίο προβάλλει με σαφή τρόπο το πολυδιάστατο και καινοτόμο έργο, ιδιαίτερα το ερευνητικό, που χαρακτηρίζει το Ακαδημαϊκό προσανατολισμό των τριών Τμημάτων.

Ο κάθε επισκέπτης στην Πανεπιστημιούπολη θα αντιλαμβάνεται πρόδηλα από απόσταση, τα τρία Ακαδημαϊκά Τμήματα ως τις αυτόνομες μονάδες ενός κτηριακού πλέγματος τολμηρού και ευέλικτου με ένα σύγχρονο Αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο εφάμιλλο πρωτοπόρων έργων του εξωτερικού, που στεγάζει, διευκολύνει και προβάλλει τα επιστημονικά δρώμενα της Πολυτεχνικής Σχολής. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παράλληλα με την σε βάθος αξιοποίηση των παραμέτρων ενεργειακής απόδοσης, εκφράζονται και στον χώρο μέσα από την έντεχνη στέγαση του κεντρικού αύλειου χώρου του συγκροτήματος, με επάλληλα ενεργειακά πτερύγια- φορείς Φωτοβολταϊκών πανέλων. Πέραν των πιο πάνω, εντάσσονται στο συγκρότημα και οι πλέον εξελιγμένες μορφές γεωθερμικών συστημάτων, προς εκμετάλλευση τόσο του ενεργειακού φορτίου του υπεδάφους όσο και του πλούσιου υδροφόρου ορίζοντα της Πανεπιστημιούπολης.

Η ολοκλήρωση των Νέων Κτηριακών Εγκαταστάσεων, πέραν του ότι θα εμπλουτίσει την Πανεπιστημιούπολη με ένα κτήριο-τοπόσημο, θα αποτελέσει και το ορόσημο διεύρυνσης της Ερευνητικής δραστηριότητας της Πολυτεχνικής Σχολής και κατ’ επέκταση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε νέα επιστημονικά πεδία.

 

Περιγραφή Έργου/Χρήσεις

Η οργάνωση των νέων πανεπιστημίων έχει διαφοροποιηθεί σήμερα σε σχέση με την κρατούσα άποψη της δεκαετίας του ’60 μετακινούμενη από την ιδέα του campus–μηχανή με τα όμοια και απρόσωπα κτήρια, προς την αντίληψη ότι ένα πανεπιστήμιο είναι ένα σύνολο επωνύμων και σημαντικών κτηρίων. Έτσι οι πανεπιστημιουπόλεις γίνονται πεδία συνύπαρξης κτηρίων που μπορεί να εκφράζουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές αντιλήψεις, να συνδέονται ή όχι με κάποιου είδους ιστό ή να εντάσσονται σε αυτόνομες νησίδες.

Στην περίπτωση της Πανεπιστημιούπολης στην περιοχή Αθαλάσσας, υπάρχει συνδετήριος ιστός. Τον ρόλο αυτό και, κατ’ επέκταση, τον ρόλο της σπονδυλικής στήλης του συνολικού campus παίζει το λεγόμενο belvedere, ένας κεντρικός δηλαδή πεζόδρομος από τον οποίον εξαρτώνται οι λειτουργικώς και μορφολογικώς αυτόνομες κτηριακές μονάδες του Πανεπιστημίου.

Η Πολυτεχνική Σχολή, σχεδιαζόμενη με βάση το κτηριολογικό πρόγραμμά της, είναι ένα campus σε μικρογραφία, το οποίο εντάσσεται σε ένα μεγαλύτερο έχοντας το δικό του υβριδικό χαρακτήρα: αποτελείται αφ’ ενός από τρείς σχετικώς όμοιες μεταξύ τους ακαδημαϊκές μονάδες, δηλαδή τα Τμήματα που, στεγάζονται σε τυποποιημένες πτέρυγες, και αφ’ ετέρου από μια κεντρική ζώνη ελεύθερης γεωμετρίας που περιέχει κυρίως κοινόχρηστες λειτουργίες και τη διοίκηση της Σχολής.

Στην Πολυτεχνική Σχολή στεγάζονται 3 Τμήματα, με προοπτική μελλοντικής επέκτασης: Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ), Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (ΜΜΚ) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων, όπως η στατική και δυναμική των κατασκευών (με μεγάλη σεισμική τράπεζα και τοίχο αντίδρασης), η υδραυλική, η ρομποτική, η νανοτεχνολογία, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα ευφυή συστήματα, η περιβαλλοντική έρευνα κ.α. Στεγάζονται επίσης μια σειρά από ερευνητικά κέντρα του Πανεπιστημίου που έχουν ήδη σημαντική διεθνή δραστηριότητα.

Το σύνολο των χώρων των Τμημάτων οργανώνεται σε σύστημα πτερύγων, σε πολλές στάθμες. Στις στάθμες αυτές εντάσσονται τα περισσότερα ερευνητικά εργαστήρια, οι αυλές μεταξύ των πτερύγων, η πλειονότητα των χώρων των μεταπτυχιακών φοιτητών, διδακτικά εργαστήρια και λοιποί χώροι διδασκαλίας, χώροι υποδοχής και διοίκησης των Τμημάτων και τα γραφεία των διδασκόντων.

Οι χώροι των πτερύγων συγκροτούν ένα ορθογωνικό σύστημα σε κάναβο περίπου 10Χ10 μ., οργανωμένο έτσι ώστε οι χώροι να είναι προσανατολισμένοι προς το νότο και τον βορρά και ώστε τα κτήρια να είναι προσαρμοσμένα στην υψομετρική διαφορά του οικοπέδου. Το σύστημα κανάβου, ως επαναληπτικού εμβάτη και οι εσωτερικοί διαχωρισμοί με ελαφρά υλικά διευκολύνουν μακροπρόθεσμες αναπροσαρμογές, στοιχείο πολύ σημαντικό για ένα εκπαιδευτικό κτηριακό συγκρότημα.

Οι χώροι των γραφείων των διδασκόντων παράγουν τρείς αναγνωρίσιμους όγκους, ένα για κάθε Τμήμα. Οι όγκοι αυτοί απελευθερώνονται γεωμετρικά ώστε να «διεισδύσουν» στην κεντρική ζώνη του συγκροτήματος, διαμορφώνοντας, παράλληλα, και τις εισόδους των τριών Τμημάτων στο επίπεδο της κύριας ημιυπαίθριας κίνησης των πεζών.

Στην κεντρική ζώνη εντάσσεται η ημιυπαίθρια κίνηση των πεζών από το belvedere μέχρι την μεγάλη ράμπα στο νότιο τμήμα της κεντρικής ζώνης. Το επίπεδο αυτό επικοινωνεί με τα δώματα των πτερύγων ώστε να είναι βατό στο σύνολο του συγκροτήματος ενώ είναι ευδιάκριτες οι είσοδοι και οι χώροι υποδοχής και διοίκησης των Τμημάτων.

Στην ίδια ζώνη σε μια στάθμη χαμηλότερα, εντάσσεται, επίσης, η κύρια στεγασμένη κίνηση των πεζών που συνδέει με κλειστό δημόσιο χώρο όλα τα Τμήματα. Στον ίδιο δημόσιο χώρο στεγάζονται κοινόχρηστες λειτουργίες, αίθουσες σεμιναρίων, κλπ. σε εναλλαγή με χώρο πρασίνου.

Στην κεντρική ζώνη στεγάζονται επίσης οι χώροι διοίκησης της Σχολής, οι οποίοι αποτελούν ένα ευδιάκριτο γεωμετρικό μόρφωμα που χαρακτηρίζεται από την ξύλινη επένδυσή του. Στην κεντρική ζώνη εντάσσονται, τέλος, βοηθητικοί χώροι ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

Βασικό χαρακτηριστικό της κεντρικής ζώνης είναι ότι καλύπτεται στο σύνολό της από ένα ενιαίο «φλοιό» που ελέγχει το μικροκλίμα της περιοχής με φυσικό τρόπο. Ο φλοιός αυτός έχει αποκληθεί από τους μελετητές “climo” (από τίς αρχικές συλλαβές των λέξεων “climatic modifier”, δηλαδή «κλιματικός μετατροπέας») και αποτελείται από μεγάλες περσίδες, σε ύψος περίπου 12 μ. από το δάπεδο της πλατείας. Οι περσίδες αυτές επιτρέπουν τον σκιασμό των διαφόρων περιοχών του κεντρικού δημόσιου χώρου και την απαγωγή του θερμού αέρα. Εκτός από μετατροπέας του κλίματος, ο φλοιός αυτός λειτουργεί και ως ενεργειακός συλλέκτης με φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Παράλληλα με τη βιοκλιματική του αξία, το “climo” αναμένεται να αποτελέσει και μιαν ενδιαφέρουσα χωρική εμπειρία για τον περιπατητή. Οι εποχιακές εναλλαγές φωτός και σκιάς αναμένεται να επηρεάζουν αντίστοιχα και τις δραστηριότητες κίνησης και στάσης των χρηστών του συγκροτήματος.

Το σύνολο του συγκροτήματος στηρίζεται με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος και, σε ορισμένες κτηριακές μονάδες, με μεικτό σύστημα σκυροδέματος και μεταλλικού φέροντος οργανισμού. Οι πλάκες θεμελίωσης, εκεί όπου απαιτείται, εδράζονται επί πασσάλων, και στους «πύργους» των γραφειακών χώρων των Τμημάτων, γίνεται χρήση εφεδράνων για απορρόφηση της σεισμικής ενέργειας.

Το σύστημα κλιματισμού συνδέεται με το κεντρικό σύστημα της πανεπιστημιούπολης και χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας, υποβοηθούμενο και από το σύστημα γεωθερμίας που αναπτύσσεται, κυρίως, κάτω από την πλάκα θεμελίωσης.

Από ενεργειακή άποψη, η πλειονότητα των κτηρίων επιτυγχάνει την κατηγορία Α, και υπό προϋποθέσεις την κατηγορία Α+, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της συμμετοχής των διαθέσιμων για τα κτήρια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά και γεωθερμικά συστήματα).

Στο συγκρότημα έχουν χρησιμοποιηθεί βασικά υλικά, όπως το εμφανές, επεξεργασμένο ή μη, σκυρόδεμα, ο χάλυβας, το γυαλί σε διάφορους τύπους και επίπεδα διαφάνειας (από καθαρό γυαλί μέχρι U-glass), οι πλάκες επένδυσης τοίχων, δαπέδων και άλλων στοιχείων, αποτελούμενες από ξύλο, από φυσικό μάρμαρο και από φυσικό ή τεχνητό γρανίτη, τα συμπαγή ή διάτρητα απλά ή σύνθετα φύλλα αλουμινίου, ορειχάλκου κ.α.

 

Εμβαδόν Κτηριακής Υποδομής

Το μεικτό συνολικό εμβαδό του κτηρίου θα είναι περίπου 35.000 τ.μ.

 

Περίοδος Κατασκευής Έργου

Ο σχεδιασμός του Έργου συμπληρώθηκε το 2015 και στη συνέχεια προκηρύχθηκε Ανοικτός Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την ανέγερση του. Για την Κυρίως Εργολαβία υποβλήθηκαν επτά (7) Προσφορές. Το Πανεπιστήμιο προχώρησε σε Δημόσιο Άνοιγμα Προσφορών και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης.

Το Έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία A. Panayides Contracting Limited. Στις 23 Δεκεμβρίου 2015 έχει υπογραφεί η συμφωνία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την Κύρια Εργολαβία Οικοδομικού Συμβολαίου και αρχές του 2016 έχει υπογραφεί η συμφωνία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για τις Διορισμένες Υπεργολαβίες Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

Οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

Προϋπολογισμός Έργου

Ο προϋπολογισμός για την ανέγερση και ολοκλήρωση του Έργου εκτιμάται στο ποσό των €55.000.000(+ ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι στο τα πιο πάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ο κινητός εξοπλισμός του κτηρίου, καθώς και ο ειδικός εργαστηριακός εξοπλισμός. 

 

Εργολήπτες Έργου

Η εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης των Νέων Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής, έχει ανατεθεί στους πιο κάτω: 

 

Κύριος Εργολάβος: A. Panayides Contracting Limited
Υπεργολάβος Ηλεκτρολογικών Εργασιών: Telmen Ltd - A. Eracleous Ltd Joint Venture
Υπεργολάβος Μηχανολογικών Εργασιών: Telmen Ltd
Υπεργολάβος Ανελκυστήρων: ΚΟΝΕ Elevators Cyprus Ltd