Εκτύπωση

Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την Υπόθεση Αρ. 2205/2006 που αφορά στην Προσφορά 054/06 του Π.Κ.

Αγορά προϊόντων πληροφορικής μέσω των Συμφωνιών Πλαισίου του Κράτους (Ελέγχοντες Λειτουργοί) - Σημείωμα Δ.Δ.Ο. (21/09/2011)
 
Έντυπο εγγραφής χρήστη στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement)
 
Επιβολή ρήτρας για παραγγελίες από Συμφωνίες πλαίσιο - Επιστολή Γενικού Λογιστηρίου (30/09/2011)