Εκτύπωση

 

 Αριθμός Διαγωνισμού

 Τίτλος Διαγωνισμού

 Απόφαση Σ.Π.Ο.

Έκθεση Αξιολόγησης 

CDO 041/11

Consultancy Services for the Development of the existing Campus Master Plan and the Estate Strategy of the University of Cyprus

Απόφαση Έκθεση
CDO 003/13

Διαγωνισμός Αρ. CDO 003/13 - Σχεδιασμός και υλοποίηση του Έργου "Data Center - Communication Room" στο Κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου" στην Πανεπιστημιούπολη

Αποφάσεις

Τεχνική Έκθεση

Οικονομική Έκθεση

Συμπληρωματική Έκθεση

Συμπληρωματική Αναθεωρημένη Τεχνική Έκθεση

Τελική Αναθεωρημένη Έκθεση

XHM 007/13

Supply and Installation of "Multi-angle Dynamic

and Static Light Scattering"

 Απόφαση Έκθεση 
ΑΔΣΟΔ 014/13 Προμήθεια, Εγκατάσταση, Διαμόρφωση και Συντήρηση συστημάτων καταγραφής των προσβάσεων και ενεργειών των χρηστών με αναβαθμισμένα προνόμια Απόφαση

Έκθεση

ΥΕΔΣ 039/13 Εκπόνηση μελέτης τεχνολόγικής προοπτικής διερεύνησης (technology foresight) στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία" Απόφαση

Έκθεση

 ΑΔΣΟΔ 004/14 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού   Απόφαση

Έκθεση

ΑΔΣΟΔ 014/14 Σύστημα Υποστήριξης Γραφείου Σταδιοδρομίας Απόφαση Έκθεση
 BIO 029/14 Προμήθεια Αναλωσίμων   Απόφαση Έκθεση 
ΥΑΔ 037/14

Παραχώρηση Άδειας Χρήσης δύο χώρων στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πανεπιστημιούπολη για τη διαμόρφωση και λειτουργία υποκαταστημάτων από δύο Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ)

Απόφαση

Έκθεση

Διόρθωση

 XHM 039/14

Provision of Maintenance Services on a yearly

basis for Departmental "Avance III 500 NMR

Spectrometer"

Απόφαση  Έκθεση 
ΥΕΔΣ 043/14

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εκ των υστέρων αξιολόγησης του Έργου "Ανάπτυξη και λειτουργία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στο Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Απόφαση Έκθεση
ΥΕΔΣ 043/14

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εκ των υστέρων αξιολόγησης του Έργου "Ανάπτυξη και λειτουργία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Απόφαση  
ΥΕΔΣ 043/14

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εκ των υστέρων αξιολόγησης του Έργου "Ανάπτυξη και λειτουργία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Απόφαση Έκθεση-Συμπληρωματική
ΥΕΔΣ 043/14

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εκ των υστέρων αξιολόγησης του Έργου "Ανάπτυξη και λειτουργία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Απόφαση

Έκθεση-Οικονομική Αξιολόγηση

Έκθεση-Οικονομική Αξιολόγηση (Μέρος Β)

ΑΔΣΟΔ 044/14

Αναβάθμιση Πληροφορική Υποδομής - Τμήμα Δ

Απόφαση Έκθεση - Συμπληρωματική
ΑΔΣΟΔ 044/14

Αναβάθμιση Πληροφορικής Υποδομής - Τμήμα Δ

Απόφαση

Έκθεση

Έκθεση

ΑΔΣΟΔ 045/14

Αναβάμιση Πληροφορικής Υποδομής - Τμήμα Β

Απόφαση Έκθεση - Συμπληρωματική
ΑΔΣΟΔ 045/14

Αναβάθμιση Πληροφορικής Υποδομής - Τμήμα Β

Απόφαση Έκθεση
ΥΑΔ 048/14

Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς φοιτητών και προσωπικού από και προς τους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου

Απόφαση Έκθεση
TEX 049/14

Διαγωνισμός αρ. ΤΕΧ 049/14 - Συντήρηση των εξωτερικών γηπέδων των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία και διατήρηση τους

Απόφαση Έκθεση
ΤΕΧ 050/14

Εργασίες Προμήθειας, Εγκατάστασης και Συντήρησης Αυτόματων Συστημάτων Πυρόσβεσης σε χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου

Απόφαση Έκθεση
ΤΕΧ 050/14

Εργασίες Προμήθειας, Εγκατάστασης και Συντήρησης Αυτόματων Συστημάτων Πυρόσβεσης σε χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου

Απόφαση Έκθεση-Συμπληρωματική
TEX 051/14

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Απόφαση Έκθεση
ΟΥ 052/14

Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου για Έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου / Έκθεση Ελεγκτών

Απόφαση Έκθεση
ΒΙΒ 055/14

Supply of printed books and audiovisual material for the Library of the University of Cyprus for the years 2015/2016

Απόφαση Έκθεση
ΥΑΔ 057/14

Παραχώρηση άδειας χρήσης χώρων για τη λειτουργία υποστατικού ως Μπαράκι στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη

Απόφαση Έκθεση
 BIB 059/14

The renewal of the subscription and the provision of access rights to Bankscope standart + Ownership + Rating section of Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A. for a period 12 months

 Απόφαση Έκθεση 
TEX 061/14

Αντισεισμική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση στα Κτήρια του Κεντρικού Χώρου (Ακαδημία) του ΠΚ-Φάση Α

Απόφαση Έκθεση
BIB 062/14

Διαγωνισμός αρ. BIB 062/14 – Προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση, υλοποίηση, εκπαίδευση στη χρήση συστήματος RFID, συστήματος ασφάλειας και συστήματος διαλογής (sorting machine) για τις ανάγκες οργάνωσης, διαχείρισης, διαλογής και ασφάλειας υλικού της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Απόφαση 1

Απόφαση 2

Απόφαση 3

 Έκθεση 1-Τεχνική Αξ.

Έκθεση 2-Οικον. Αξ.

Έκθεση3-Συμπλ.Οικ.Αξ.

DDO 063/14 Consultancy services for the selection through tender procedures of a Single Operator for operating the Catering and other facilities of UCY Απόφαση Έκθεση
 ΒΙΒ 001/15 The renewal of the subscription and the provision of access rights to Reaxys Online Database for a period of 12 months   Απόφαση Έκθεση 
ΠΜΜΠ 002/15 Accelerated Extraction System Απόφαση Έκθεση
 ΨΥΧ 003/15 Αγορά συστήματος Functional Infrared Spectroscopy, Biopac USA  Απόφαση Έκθεση 
CDO 004/15 Διαγωνισμός για την Ανέγερση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής Απόφαση Έκθεση
CDO 005/15 Architectural Competition for the Medical School Building Facilities on Campus Απόφαση Έκθεση
TEX 006/15 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση Έκθεση
CDO 007/15 Προμήθεια και Τοποθέτηση Σταθερών πάγκων και καθισμάτων σε αίθουσες στο Έργο: Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου" Απόφαση

Έκθεση

Έκθεση-Συμπληρωματική

CDO 008/15 Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Ραφιών (Βιβλιοστασίων) στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου" Απόφαση Έκθεση
 ΒΙΟ 010/15 Αγορά εξειδικευμένων αναλωσίμων για το σύστημα εξοπλισμού "Ion PGM Sequencer" για το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου  Απόφαση   Έκθεση
ΥΑΔ 011/15 Τοποθέτηση και Λειτουργία Αυτόματων Μηχανών Πώλησης (Vending Machines) Απόφαση Έκθεση
ΒΙΒ 012/15 Renewal of database subscriptions for the Library of the University of Cyprus Απόφαση Έκθεση
CDO 013/15 Υπεργολαβία Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών για τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής Απόφαση Έκθεση
CDO 014/15 Υπεργολαβία Μηχανολογικών Υπηρεσιών για τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής Απόφαση Έκθεση
CDO 016/15 Αντισεισμική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση στα Κτήρια του Κεντρικού Χώρου (Ακαδημίας) του Πανεπιστημίου Κύπρου - Φάση Α "Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις" Απόφαση Έκθεση
CDO 017/15 Αντισεισμική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση στα Κτήρια του Κεντρικού Χώρου (Ακαδημίας) του Πανεπιστημίου Κύπρου - Φάση Α "Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις" Απόφαση

Έκθεση

Πίνακες

ΥΑΔ 018/15 Υπηρεσίες Διαχείρισης Κυλικείου στο Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου "Αναστάσιος Γ. Λεβέντης" - Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Απόφαση Έκθεση
ΥΑΔ 019/15 Υπηρεσίες Διαχείρισης Καφετέριας στο Κτήριο 2 στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη Απόφαση Έκθεση
 ΒΙΒ 020/15 Renewal of the subscription and the provision of access rights to three Standard & Poor's online databases for a period of 12 months   Απόφαση  Έκθεση
 CDO 021/15 Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού κουζίνας στις Κτηριακές Εγκαταστάσεις των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων  Απόφαση  Έκθεση 
 ΒΙΟ 022/15 Αγορά συστήματος εξοπλισμού "Digital PCR" με ειδικές προδιαγραφές για το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου  Απόφαση  Έκθεση 
 ΥΠΣ 023/15 Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Μηχανογραφικού Εξοπλισμού   Απόφαση Έκθεση 
ΥΠΣ 024/15 Παροχή Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας για 12 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για άλλους 24 μήνες (12+12) Απόφαση Έκθεση
CDO 026/15 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Επιμετρητών Ποσοτήτων για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πανεπιστημιούπολη Απόφαση Έκθεση
ΒΙΒ 027/15 Παροχή υπηρεσιών συνδρομών ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση Έκθεση
ΥΑΔ 028/15 Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού/Απολυμάνσεων Κτηρίων και Εξωτερικών Χώρων του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση

Έκθεση 1/2

Έκθεση 2/2

 ΦΥΣ 029/15 Επιδιόρθωση του συστήματος Ultrafast Laser Amplifier   Απόφαση Έκθεση 
ΑΔΣΟΔ 030/15 Σύστημα Ενσωμάτωσης των Κουπονιών Σίτισης στη νέα Πανεπιστημιακή Κάρτα Απόφαση Έκθεση
ΥΑΔ 032/15 Παραχώρηση άδειας χρήσης χώρου για τη λειτουργία κομμωτηρίου στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του ΠΚ στην Πανεπιστημιούπολη Απόφαση

Έκθεση

ΑΔΣΟΔ 034/15 Προμήθεια Μνημών RAM και Καρτών Μνήμων για αναβάθμιση της Εικονικής Υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση

Έκθεση 1/3

Έκθεση 2/3

Έκθεση 3/3

ΑΔΣΟΔ 035/15 Αναβάθμιση και 3ετής δωρεάν εγγύηση των αδειών χρήσης της Εικονικής Υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση Έκθεση
ΥΑΔ 039/15 Παροχή Υπηρεσιών ασφάλειας στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου και Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έκθεση

Έκθεση - Συμπληρωματική

ΠΜΜΠ 041/15 Αναβάθμιση Υδραυλικού Συστήματος Πλαισίου και Πίνακας Ελέγχου Απόφαση

Έκθεση

Έκθεση - Συμπληρωματική

XHM 042/15 Provision of annual Maintenance Services for Departmental Avance III NMR Spectrometer for a period of three years Απόφαση

Έκθεση

ΧΗΜ 043/15 Προμήθεια και Εγκατάσταση Αέριου Χρωματογράφου συζευγμένου με Φασματόμετρο Μάζας (Gas Chromatography – Mass Spectrometry) Απόφαση

Έκθεση

ΧΗΜ 044/15 Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων, Αναλωσίμων, Υαλουργικών και Μικροεξοπλισμού για το Τμήμα Χημείας Απόφαση

Έκθεση 1/3

Έκθεση 2/3

Έκθεση 3/3

XHM 044/15 Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων, Αναλωσίμων, Υαλουργικών και Μικροεξοπλισμού για το Τμήμα Χημείας Απόφαση

Έκθεση - Συμπληρωματική

BIB 045/15 Διαγωνισμός αρ. BIB 045/15 - Tender for the Renewal of the subscription of Thomson Reuters' Online Databases for two annual consecutive renewals Απόφαση Έκθεση
ΒΙΒ 046/15 The Renewal of the subscription of Bankscope database for a period of 12 months Απόφαση Έκθεση
ΒΙΒ 047/15 Renewal of the Subscription of HIS Global SA's "Data Access - University Package" for a period of 12 months Απόφαση Έκθεση
CDO 048/15 Προμήθεια και Εγκατάσταση Προκατασκευασμένου Δωματίου Ηχογραφήσεων (South Booth) στο υπό Ανέγερση Κτήριο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου" στην Πανεπιστημιούπολη Απόφαση Έκθεση
ΒΙΒ 049/15 Renewal of the subscription of Reaxys and Embase online databases both for a period of 12 months Απόφαση Έκθεση
ΑΔΣΟΔ 050/15 Συντήρηση του συστήματος "ΕΡΜΗΣ" (eoas) για το Πανεπιστήμιο Κύπρου Απόφαση Έκθεση
ΗΜΜΥ 051/15 Ράδιο-συστήματα προσδιορισμένα μέσω λογισμικού (software defined radio) Απόφαση Έκθεση
ΥΑΔ 053/15 Υπηρεσίες για Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης στο Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση Έκθεση
ΥΠΣ 055/15 Προμήθεια και 5ετή συντήρηση μικροϋπολογιστών τύπου mini PC/Small Form Factor Απόφαση Έκθεση
 ΙΣΑ 056/15 Μίσθωση σκάφους υποστήριξης για την υποβρύχια ανασκαφή στο Ναυάγιο Μαζωτού  Απόφαση  Έκθεση 
ΤΕΧ 059/15 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΩΔ-01 ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Απόφαση Έκθεση
ΒΙΟ 061/15 Αγορά κλιβάνου αποστείρωσης (autoclave) με ειδικές προδιαγραφές για το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση Έκθεση
CDO 062/15 Εργασίες Μετατροπής χώρου 001 σε Ερευνητικό Εργαστήριο Ενόργανης Χημικής ανάλυσης / αναλυτικής χημείας, Κτήριο ΘΕΕ 02 στην Πανεπιστημιούπολη Απόφαση Έκθεση
ΧΗΜ 064/15 Supply and Installation of System for Mechanical Characterization of Hydrogels Απόφαση Έκθεση
ΥΣΦΜ 067/15 Εκτύπωση Πτυχίων και Φακέλων για τις Τελετές Αποφοίτησης Απόφαση Έκθεση
 ΗΜΜΥ 068/15 Keithley 4200-SCS/F - Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βαθμονόμηση   Απόφαση Έκθεση 
CDO 070/15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ» Απόφαση Έκθεση
CDO 071/15 Προμήθεια και Τοποθέτηση Γραφειακής Επίπλωσης στο Έργο: Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
CDO 072/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»
ΥΑΔ 073/15 Παραχώρηση άδειας χρήσης χώρου για τη λειτουργία Εμπορικού Βιβλιοπωλείου, Χαρτοπωλείου, Φωτοτυπικού Κέντρου και Σημείου παράδοσης και παραλαβής εγγράφων/δεμάτων στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πανεπιστημιούπολη Απόφαση Έκθεση
BIO 001/16 Προμήθεια Εξειδικευμένων αναλωσίμων της εταιρείας Invitrogen (Thermo Fisher Scientific) από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της στην Κύπρο Απόφαση Έκθεση
BIO 002/16 Προμήθεια αναλωσίμων (χημικά αντιδραστήρια, βιολογικά αντιδραστήρια και υλικά εργαστηρίων) για το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση Έκθεση
ΥΑΔ 004/16 ΠΑΡΟΧΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ και ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Απόφαση Έκθεση
ΤΕΧ 005/16 Προμήθεια και Εγκατάσταση Οχήματος Τύπου Σαλούν Σεντάν Απόφαση Έκθεση
ΒΙΒ 006/16 Renewal of the subscriptions and provision of access rights to three Standard & Poor's database Απόφαση Έκθεση
ΥΑΔ 009/16 Παραχώρηση άδειας χρήσης χώρου για τη λειτουργία Μίνι Μάρκετ στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πανεπιστημιούπολη

Απόφαση

Απόφαση

Έκθεση
CDO 010/16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Απόφαση

Έκθεση
ΥΑΔ 011/16 Παροχή Υπηρεσιών Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης του Εργοδότη

Απόφαση

Έκθεση
ΤΕΧ 012/16 Εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών Επιδιορθώσεων, Συντήρησης, Αποκατάστασης, Προσθηκών και Αναβάθμισης στις Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου

Απόφαση

Έκθεση
ΙΑΤ 013/16 Προμήθεια εξοπλισμού για τα υγρά εργαστήρια (wet labs) της Ιατρικής Σχολής

Απόφαση

Έκθεση
ΒΙΟ 014/16 Purchase of services for whole exome sequencing for the Molecular Medicine Research Centre of the University of Cyprus Απόφαση Έκθεση
YAD 015/16 Tender Procedure No. YAD 015/16 - Assignment of a Single Operator for Catering and Retail Services at both the Old and Main Campuses for the University of Cyprus – Contract Award Stage – Stage B

Απόφαση-Σταδιο Α

Απόφαση 1

Απόφαση 2

'Εκθεση-Στάδιο Α

Έκθεση-Τεχνική Αξιολ.

Έκθεση-Τελική Αξιολ.

TEX 019/16 Προμήθεια Πλαστικών καρτών και Μελάνι εκτύπωσης Απόφαση Έκθεση
TEX 020/16 Διαγωνισμός αρ. ΤΕΧ 020/16 - Φύτευση, Άρδευση και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση

Έκθεση

Έντυπο Financial Offer Rain Drop

ΤΕΧ 023/16 Διαγωνισμός αρ. ΤΕΧ 023/16 - Παροχή Υπηρεσιών Αντικατάστασης υφιστάμενου τάπητα στα γήπεδα αντισφαίρισης του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση Έκθεση
ΧΗΜ 024/16 Negotiated Tender Procedure for the provision of annual Maintenance Services for a SuperNova A single crystal X ray Diffractometer for a period of three years Απόφαση Έκθεση
ΧΗΜ 025/16 Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, αναλωσίμων, υαλουργικών και μικροεξοπλισμού για το Τμήμα Χημείας Απόφαση Έκθεση
ΥΑΔ 032/16 Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου και Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Απόφαση Έκθεση
ΙΑΤ 027/16 Προμήθεια Πολύτροπου Αναγνώστη Μικροπλάκας Απόφαση Έκθεση
 ΙΑΤ 028/16  Προμήθεια Συστήματος Αξιολόγησης Πνευμονικής Λειτουργίας  Απόφαση  Έκθεση
ΙΑΤ 029/16 Προμήθεια Συστήματος Εκτροφής Zebrafish Απόφαση Έκθεση
ΙΑΤ 030/16 Negotiated Tender Procedure for the provision of a Multi-Conditioning System Απόφαση Έκθεση
MMK 031/16 Αγορά Συστοιχίας Εξυπηρετητών (Cluster) για υπολογιστικό Εργαστήριο Απόφαση Έκθεση
ΑΘ.ΚΕ. 034/16 Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής και ειδικού πατώματος για την αίθουσα βαρών του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση Έκθεση
ΥΠΥ 035/16 Προμήθεια 3ετους συμφωνίας Enrollment for Education Solutions (EES) για Microsoft Products Απόφαση Έκθεση
ΒΙΒ 037/16 Renewal of the Subscription of HIS GLOBAL SA'S DATA ACCESS UNIVERSITY PACKAGE Απόφαση Έκθεση
ΧΗΜ 038/16 Negotiated Tender Procedure for the Replacement of the 300 MHz Bruker Avance NMR console Απόφαση

Έκθεση

Έκθεση-Συμπληρωματική

BIB 039/16 Διαγωνισμός αρ. BIB 039/16 - Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (ebooks) και οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση Έκθεση
TEX 040/16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Απόφαση Έκθεση
ΠΜΜΠ 041/16 Upgrading Existing V-SHAY Data Acquisition system Απόφαση Έκθεση
BIB 042/16 Renewal of the subscriptions of Reaxys and Embase online databases Απόφαση

Έκθεση/Part A

Έκθεση/Part B

ΤΕΧ 044/16 Διαγωνισμός αρ. TEX 044/16 για 5-Ετη Συντήρηση Ανελκυστήρων σε Υποστατικά του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση

Έκθεση

TEX 045/16 Διαγωνισμός αρ. ΤΕΧ 045/16 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ Απόφαση

Έκθεση

ΠΛΗ 048/16 Διαγωνισμός αρ. ΠΛΗ 048/16 - Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για το ευρωπαϊκό έργο «Deployment of Generic Cross Border eHealth Services in Cyprus» Απόφαση

Έκθεση

ΥΑΔ 001/17 Διαγωνισμός αρ. ΥΑΔ 001/17 - Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου και Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Παραρτήματος Λατσιών) Απόφαση

Έκθεση

ΥΠΥ 003/17 Διαγωνισμός αρ. ΥΠΥ 003/17 - Μίσθωση ολοκληρωμένης λύσης για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του ΠΚ Απόφαση Έκθεση
ΥΠΥ 004/17

Διαγωνισμός αρ. ΥΠΥ 004/17 – Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Δικτύου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Απόφαση Έκθεση
BIB 005/17 Tender for the renewal of Database Subscriptions for the Library of the University of Cyprus Απόφαση

Έκθεση

ΥΑΔ 006/17 Διαγωνισμός αρ. ΥΑΔ 006/17 - Παροχή Υπηρεσιών Συλλογής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Κλινικών, Βιολογικών και Ιατρικών Αποβλήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση

Έκθεση

ΥΑΔ 007/17 Διαγωνισμός αρ. ΥΑΔ 007/17 - Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Πυροσβεστικών μέσων στα κτήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου για Περίοδο Τεσσάρων Χρόνων Απόφαση

Έκθεση

ΠΡΥΤ 008/17 Διαγωνισμός αρ. ΠΡΥΤ 008/17 - Αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης και λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση

Έκθεση

ΗΜΜΥ 009/17 Διαγωνισμός αρ. ΗΜΜΥ 009/17 - Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης και διαχείρισης της Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έκθεση 1 - Τεχνικό Μέρος

Έκθεση 2 - Οικονομικό Μέρος

XHM 010/17 Διαγωνισμός αρ. XHM 010/17 - Tender for the Supply and Installation of Laboratory scale high pressure homogenizer Απόφαση

Έκθεση

ΗΜΜΥ 012/17 Διαγωνισμός αρ. ΗΜΜΥ 012/17 - Προμήθεια και συντήρηση εξυπηρετητών (servers) και συναφών αντικειμένων Απόφαση

Έκθεση

Διευκρινίσεις ΕΑ

Πίνακες τεχνικής αξιολ.

ΒΙΒ 013/17 Διαγωνισμός αρ. ΒΙΒ 013/17 FOR THE RENEWAL OF THE SUBSCRIPTIONS AND THE PROVISION OF ACCESS RIGHTS TO TWO STANDARD & POOR'S DATABASES Απόφαση

Έκθεση

HMMY 014/17 Διαγωνισμός αρ. ΗΜΜΥ 014/17 - Προμήθεια Mixed Signal Oscilloscope Solution

Έκθεση - Τεχνικό Μέρος

Έκθεση - Οικονομικό Μέρος

TEX 016/17 Διαγωνισμός αρ. ΤΕΧ 016/17 - Υπηρεσίες Συντήρησης Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις (ΣΟΕΔ, ΚΟΔ, ENC-Μέρος) του Πανεπιστήμιο Κύπρου Απόφαση

Έκθεση

ΥΠΥ 018/17 Διαγωνισμός αρ. ΥΠΥ 018/17 - Επέκταση Ασύρματου Δικτύου Πανεπιστημίου Κύπρου στις Φοιτητικές Εστίες Απόφαση

Έκθεση

 PSY 019/17 Διαγωνισμός αρ. PSY 019/17 - Provision of Equipment for stimulus delivery and response recording equipment for use in functional magnetic resonance imaging (fMRI) research  Απόφαση

Έκθεση

 ΑΡΧ 020/17 Διαγωνισμός αρ. ΑΡΧ 020/17 - Προμήθεια Σταθμών Εργασίας (Workstations) Απόφαση

Έκθεση

ΥΠΥ 023/17 Διαγωνισμός αρ. ΥΠΥ 023/17 - Προμήθεια και Συντήρηση Εξοπλισμού Εικονικής Υποδομής Απόφαση Έκθεση
EΕΤ 024/17 Διαγωνισμός για την τοποθέτηση έργων τέχνης στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του ΠΚ Απόφαση Έκθεση
ΥΠΥ 025/17 Διαγωνισμός αρ. ΥΠΥ 025/17 - Προμήθεια Αδειών Χρήσης και συντήρηση IP Τηλεφωνίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
YYE 027/17 Διαγωνισμός αρ. YYE 027/17- Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης
TEX 029/17 Διαγωνισμός αρ. ΤΕΧ 029/17 - Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης για το Πανεπιστήμιο Κύπρου Απόφαση Έκθεση
CDO 030/17 Διαγωνισμός αρ. CDO 030/17 - Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής Απόφαση  
IAT 031/17 Διαγωνισμός αρ. ΙΑΤ 031/17 - Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών (δύο νοσηλευτές/τριες) για περίοδο τριών (3) ετών (1+1+1 έτος) Απόφαση Έκθεση
ΔΔΟ 032/17 Παροχή Νομικών Υπηρεσιών Απόφαση  
CDO 033/17 Διαγωνισμός αρ. CDO 033/17 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΨΗΛΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΚΟΙΟΣ» Απόφαση Έκθεση
 ΥΠΥ 034/17 Διαγωνισμός αρ. ΥΠΥ 034/17 - Προμήθεια και 5-ετή δωρεάν συντήρηση μικροϋπολογιστών τύπου mini PC Απόφαση

Έκθεση

 ΒΙΒ 036/17 Διαγωνισμός αρ. ΒΙΒ 036/17 - Tender for the renewal of the subscription of IHS Global SA's "Data Access – University Package" for a period of 12 months  Απόφαση

Έκθεση

ΗΜΜΥ 038/17

Διαγωνισμός αρ. HMMY 038/17 - Upgrade of SIGNATONE S1160 General Purpose Analytical Probe Station

Απόφαση Έκθεση
ΥΠΥ 039/17 Διαγωνισμός αρ. ΥΠΥ 039/17 - Παροχή και Συντήρηση Ολοκληρωμένης Λύσης για Αυτοματοποίηση των Διαδικασιών Διαχείρισης Διαδικτυακών Ονομάτων Ανωτάτου Επιπέδου με Κατάληξη .cy Απόφαση Έκθεση
ΗΜΜΥ 041/17 Διαγωνισμός αρ. ΗΜΜΥ 041/17  FOR THE SUPPLY OF AN OPERATIONAL PLATFORM FOR A HOLISTIC ENERGY MANAGEMENT OF THE CAMPUS OF THE UNIVERSITY OF CYPRUS Απόφαση Έκθεση
 HMMY 043/17 Διαγωνισμός αρ. HMMY 043/17 - Προμήθεια 500Mhz to 50Ghz Dielectric Probe Kit  Απόφαση

 Έκθεση

XHM 044/17 Διαγωνισμός αρ. ΧΗΜ 044/17 - Διαγωνισμός για την αντικατάσταση των μονάδων Laser και Lift Pulser III  του Φασματομέτρου μάζας MALDI TOF TOF του οίκου Bruker Daltonics Απόφαση Έκθεση
ΙΑΤ 045/17 Διαγωνισμός ΙΑΤ 045/17 - Προμήθεια Συστήματος Μανομετρίας Απόφαση Έκθεση
KIOS 046/17 Supply of a Real Time Digital Simulator Απόφαση Έκθεση
XHM 047/17 Διαγωνισμός αρ. ΧΗΜ 047/17 – Προμήθεια Λυοφυλιωτή και Μικροεξοπλισμού Επεξεργασίας Δειγμάτων Απόφαση Έκθεση
 BIO 049/17 Διαγωνισμός αρ. ΒΙΟ 049/17 - Προμήθεια εξειδικευμένων αναλωσίμων για το σύστημα εξοπλισμού "Ion PGM Sequencer" για το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου   Απόφαση Έκθεση 
ΥΠΣ 051/17 Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση του συστήματος "ΕΡΜΗΣ" (eoasis)
ΥΑΔ 052/17 Παροχή Υπηρεσιών Συλλογής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Χημικών Αποβλήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου Απόφαση Έκθεση