Εκτύπωση
Οι τακτικές συνεδρίες του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Δευτέρα. Σε περίπτωση κατεπειγόντων θεμάτων το Συμβούλιο θα συνεδριάζει και την ενδιάμεση Δευτέρα. Σημειώνεται ότι στην Ημερήσια Διάταξη θα συμπεριλαμβάνονται όσα θέματα παραλαμβάνονται το αργότερο μέχρι την Τρίτη που προηγείται της επόμενης συνεδρίας.
 
Επόμενη Συνεδρία: Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018
Α/Α Συνεδρίας: 3/2018/ΣΠΟ-ΠΡΟ
Ημερήσια Διάταξη
 
Πρόγραμμα Συνεδριών Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών: Σεπτέμβριος 2017 - Ιούλιος 2018 (νέο)
 
Πρόγραμμα Συνεδριών Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών: Σεπτέμβριος 2017 - Ιούλιος 2018
 
Πρόγραμμα Συνεδριών Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών: Ιανουάριος 2017-Ιούλιος 2017
 
Πρόγραμμα Συνεδριών Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών: Σεπτέμβριος 2016-Ιούλιος 2017
 
 
 
Ημερήσιες Διατάξεις και Αποφάσεις Προηγούμενων Συνεδριών Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών 2010-2015