Εκτύπωση
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ)
 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ)
 
 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ)
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ €15.000