Μεταπτυχιακό Τουρκικών Σπουδών – Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Young Professionals Internship Programme
25 Ιανουαρίου, 2024
“Theatre as a space of confrontation”, Aliye Ummanel, 14/3/24
6 Μαρτίου, 2024
Young Professionals Internship Programme
25 Ιανουαρίου, 2024
“Theatre as a space of confrontation”, Aliye Ummanel, 14/3/24
6 Μαρτίου, 2024

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκήρυξη δεκατριών (13) θέσεων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Τουρκικές Σπουδές που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

➢ 10 θέσεις για Μάστερ
➢ 3 θέσεις για Διδακτορικό

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στους πιο κάτω συνδέσμους ή να αποταθούν στη γραμματεία του Τμήματος:

Γενικές πληροφορίες για υποβολή αίτησης: https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/wp-content/uploads/sites/45/2024/02/Ελληνική-Προκήρυξη-Χειμερινό-2024-2025-new-2.pdf?fbclid=IwAR3gYXj509_AtURK7PFAnEqg-qdvipAe02xjPS6cHrzpfFCY1EIYFpxzFjU

Πρόγραμμα Μάστερ: https://www.ucy.ac.cy/tms/master_programme/

Διδακτορικό Πρόγραμμα: https://www.ucy.ac.cy/tms/doctoral-programme/

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ: 22893950, Φαξ: 22895040
Email : [email protected]