ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μιχάλης Ν. Μιχαήλ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Christiane Bulut

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Börte Sagaster
Θεοχάρης Σταυρίδης
Νίκος Μούδουρος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Χρυσοβαλάντια Αθανασίου
Καλλής Αντούνας