ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μιχάλης Ν. Μιχαήλ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Θεοχάρης Σταυρίδης

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Börte Sagaster
Christiane Bulut
Gulshen Sakhatova
Νίκος Μούδουρος
Ahmet Yıkık

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Χρυσοβαλάντια Αθανασίου
Καλλής Αντούνας