Το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus/Socrates το οποίο αφορά ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών, έχει συνεργασία με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

  • University Ca’ Foscari, Venice/Italy
  • University Kyrill and Method, Sofia/Bulgaria
  • University of Vienna, Austria
  • Istanbul Bilgi University, Turkey
  • Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco), Paris/France
  • Bogazici University, Istanbul/Turkey
  • Justus-Liebig-Universität Giessen/Germany
  • Democritus University of Thrace, Komotini/Greece
  • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg/Germany