ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΕΚ 2023 – Εύφημος Μνεία στο Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης Πανεπιστημίου Κύπρου, για το έργο/δράση “Η Δημιουργία μίας Βιώσιμης και Έξυπνης Πανεπιστημιούπολης”

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΕΚ 2023 – ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Δράση: «Η δημιουργία μίας βιώσιμης και έξυπνης Πανεπιστημιούπολης»
5 Οκτωβρίου, 2023
Περιβαλλοντική Γνωμοδότηση για το αναθεωρημένο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο Πανεπιστημιούπολης
14 Νοεμβρίου, 2023