Νοέμβριος 2023

14 Νοεμβρίου, 2023

Περιβαλλοντική Γνωμοδότηση για το αναθεωρημένο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο Πανεπιστημιούπολης

Θετική Περιβαλλοντική Γνωμοδότηση για το αναθεωρημένο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο Πανεπιστημιούπολης (ΓΧΣ 2019) του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Δήμο Αγλαντζιάς   Η Περιβαλλοντική Αρχή με την με ημ. […]
14 Νοεμβρίου, 2023

Περιβαλλοντική Γνωμοδότηση για το αναθεωρημένο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο Πανεπιστημιούπολης

Θετική Περιβαλλοντική Γνωμοδότηση για το αναθεωρημένο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο Πανεπιστημιούπολης (ΓΧΣ 2019) του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Δήμο Αγλαντζιάς   Η Περιβαλλοντική Αρχή με την με ημ. […]