21 Μαρτίου, 2024

21 Μαρτίου, 2024

Συνεργασία Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Συνεργασία Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου Δημιουργία συνεκτικής Στρατηγικής για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων, την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και […]