Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης.

Αποστολή μας είναι η διαχείριση όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου με στόχο τη δημιουργία και διατήρηση ενός σύγχρονου, ποιοτικού, ευέλικτου και λειτουργικού κτηριακού περιβάλλοντος, το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε ότι αφορά τη διδασκαλία, την έρευνα και την κοινωνική του προσφορά, ενισχύοντας το όραμα του να καταστεί ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια στο διεθνή χώρο.

Στοχεύουμε στην ...... περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες (ΤΥ) και το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης (ΓΑΠ) είναι οι καθ' ύλην αρμόδιες οντότητες για την υλοποίηση του κτηριακού αναπτυξιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες, έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού και της ανάπτυξης του συνόλου των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, της εξασφάλισης του απαραίτητου εξοπλισμού ..... περισσότερα
 
 

Νέα και Ανακοινώσεις

31 Μαΐου, 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΘΑΛΑΣΣΑ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να καταστεί ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, που να διακρίνεται στο διεθνή χώρο για την προαγωγή της επιστήμης, του πνεύματος και […]