Το ιστορικό κτήριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας ανακαινίστηκε πλήρως κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική του, ενώ πολλοί εσωτερικοί χώροι διαμορφώθηκαν, έτσι ώστε η νέα χρήση τους να καλύπτει τις ανάγκες που απαιτεί η λειτουργία ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου.

Κτήρια Κεντρικού Χώρου Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως):

 • Κτήριο A
 • Κτήριο B
 • Κτήριο D
 • Κτήριο E
 • Κτήριο G
 • Κτήριο L
 • Κτήριο M
 • Κτήριο N
 • Κτήριο P
 • Κτήριο S+R
 • Κτήριο C