Το Πανεπιστήμιο διαχειρίζεται τις κτηριακές εγκαταστάσεις μέσα από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που καταρτίζει και ανανεώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στην παρούσα φάση, για τις στεγαστικές του ανάγκες, χρησιμοποιεί τις νέες εγκαταστάσεις που έχουν ολοκληρωθεί και ενισχύονται στην Πανεπιστημιούπολη, τα κεντρικά κτήρια στα οποία στεγαζόταν παλαιότερα η Παιδαγωγική Ακαδημία, μέρος κτηριακού συγκροτήματος στα Λατσιά, κτήρια στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, καθώς και ένα σημαντικό αριθμό κτηρίων διασκορπισμένων στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας.

Τα κτήρια αυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Περιφερειακά και αξιοποιούνται ως ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα, ικανοποιούν τις προσωρινές ανάγκες στέγασης του Πανεπιστημίου, μέχρι την πλήρη υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος που σκοεύει στη μεταστέγαση του Πανεπιστημίου, κατά το μεγαλύτερο μέρος, στις μόνιμες εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης.

Παράλληλα, μέρος του προγράμματος ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, είναι η αξιοποίηση των χώρων των κεντρικών κτηρίων της Ακαδημίας και των εγκαταστάσεων στο κέντρο της Λευκωσίας, ως τους δύο επιπρόσθετους βασικούς πόλους ανάπτυξης, οι οποίοι θα συνδεθούν οργανικά μεταξύ τους και θα συντείνουν στην ευρύτερη διάχυση των λειτουργιών του Πανεπιστημίου σε ευρύτερο περιβάλλον της Λευκωσίας.