• Παράρτημα Λατσιών
  • Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής SC
  • Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
  • Αξιοθέα ΑΞ – ΑΧ
  • Green Park ΓΠ – GP
  • Φραγκόπουλος ΦΡ – FR