Η Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στα ανατολικά προάστια της Λευκωσίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγλαντζιάς, κοντά στην περιοχή της Αθαλάσσας και καλύπτει έκταση περίπου 1,2 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

 

Με τη συμπλήρωσή της, η Πανεπιστημιούπολη θα μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 10000 φοιτητές συνολικά και αναμένεται να συμπεριλάβει σχεδόν όλες τις Σχολές και τα Τμήματα, τους χώρους διδασκαλίας και έρευνας, τις εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και υποστήριξης, τους χώρους της βιβλιοθήκης και του κέντρου πληροφόρησης και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που συμπληρώνουν το πεδίο δραστηριότητας του Πανεπιστημίου.

 

Το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης (ΓΑΠ) είναι αρμόδιο για τη διαχείριση, το συντονισμό και την ανάπτυξη όλου του έργου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το ΓΑΠ αναλαμβάνει είτε την εξολοκλήρου μελέτη και επίβλεψη συγκεκριμένων έργων είτε, μέσω αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, αναθέτει σε ιδιώτες συμβούλους την εκπόνηση των μελετών και την επίβλεψη των έργων, αναλαμβάνοντας το ρόλο της διεύθυνσης και συντονισμού τους.

 

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας συντονισμού και παρακολούθησης των έργων, το ΓΑΠ έχει ετοιμάσει πρότυπα, βάσει των οποίων οι διάφοροι μελετητές θα εκπονούν τις μελέτες και τους σχεδιασμούς που αναλαμβάνουν. Τα πρότυπα αυτά αφορούν στα θέματα κατασκευής, βασικών πολεοδομικών αρχών και αρχιτεκτονικών παραμέτρων, ενεργειακής διαχείρισης, κλιματισμού, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θεμάτων φωτισμού κ.λπ.