Το Πανεπιστήμιο υιοθετεί τη διαδικασία Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών στοχεύοντας να διασφαλίσει το σχεδιασμό και την κατασκευή υποδειγματικών εκπαιδευτικών κτηρίων, όπου θα μπορούν να εφαρμοστούν και αναπτυχθούν νέες πρακτικές μάθησης, διδασκαλίας και έρευνας.
Μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί δέκα (10) Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί.

Ο πρώτος αφορούσε στο σχεδιασμό του Χωροταξικού Σχεδίου Πανεπιστημιούπολης (Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών) και οι επόμενοι εννέα (9) σε επιμέρους Έργα στην Πανεπιστημιούπολη.