Οι επόμενοι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί οι οποίοι προγραμματίζονται, αφορούν στα ακόλουθα έργα:

  • Νέες Φοιτητικές Εστίες – Φάση Β΄
  • Σχολές Θεωρητικών Επιστημών (Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, Νομική Σχολή)
  • Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας