Ο Τομέας Κατασκευών και Διεύθυνσης Έργων είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της κατασκευής, τη διαχείριση και τη διεύθυνση των κατασκευαστικών έργων του Πανεπιστημίου Κύπρου, από το στάδιο της προσφοροδότησης και της ανάθεσης της εκτέλεσής τους στον ανάδοχο Εργολάβο, μέχρι και το στάδιο της οριστικής παραλαβής τους εκ μέρους του Πανεπιστημίου.
Κύρια αποστολή του Τομέα είναι η διασφάλιση των συμφερόντων του Πανεπιστημίου, μέσα από την παρακολούθηση της ποιότητας, του κόστους και των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των Έργων, καθώς επίσης και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτελούνται.
Σε σχέση με τα πεδία αρμοδιότητας και ευθύνης που αφορούν τον Τομέα, λειτουργούν τρία Γραφεία:

 

 • το Γραφείο Διαχείρισης Συμβολαίων, Αλλαγών και Απαιτήσεων
 • το Γραφείο Παρακολούθησης και Επίβλεψης Έργων και
 • το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας και Θεμάτων Περιβάλλοντος.
Υπεύθυνος ΤομέαΣτέλιος Αχνιώτης
Ανώτερος Μηχανικός ΤΥ – Πολιτικός Μηχανικός
τηλ: 2289 4245
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Γραμματειακή YποστήριξηΑντιγόνη Ζαχαριάδου
τηλ: 2289 4226
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Γραφείο Διαχείρισης Συμβολαίων, Αλλαγών και Απαιτήσεων

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διαχείρισης Συμβολαίων, Αλλαγών και Απαιτήσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

 • Διαχείριση εγγράφων Συμβολαίων
 • Διαχείριση οικονομικών θεμάτων (Χρηματικής ροής, Αλλαγών, Απαιτήσεων, Πληρωμών και Τελικού Λογαριασμού Έργων)
 • Διαχείριση διαδικασίας επίλυσης διαφορών
Υπεύθυνος ΓραφείουΓιαννάκης Γιαννή
Μηχανικός – Πολιτικός Μηχανικός
τηλ: 2289 2573 / 4247
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Συνεργάτης ΜηχανικόςΠαναγιώτης Κάρουλλας
Επιμετρητής Ποσοτήτων
τηλ: 2289 3120
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Γραφείο Παρακολούθησης / Επίβλεψης Έργων

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Παρακολούθησης / Επίβλεψης Έργων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

 

 • Οργάνωση Διαχείρισης Έργων
 • Διαχείριση παρακολούθησης κατασκευαστικών εργασιών
 • Επίβλεψη εργασιών και διασφάλιση εφαρμογής σχεδίου ποιότητας
 • Διαχείριση και διασφάλιση εφαρμογής των Συμβάσεων
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Διαχείριση της σχέσης με Ανάδοχους
 • Διαχείριση παραλαβής και Διοικητικού Κλεισίματος έργων
 • Διαχείριση παράδοσης έργων προς λειτουργία
 • Σύνταξη Εκθέσεων Αξιολόγησης
Υπεύθυνος ΓραφείουΚυθραιώτης Κωνσταντίνος
Μηχανικός ΤΥ – Πολιτικός Μηχανικός
τηλ: 2289 4238
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Συνεργάτης ΜηχανικόςΚωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Μηχανικός ΤΥ – Πολιτικός Μηχανικός
τηλ: 2289 4232
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Μαρία Πέτσα
Πολιτικός Μηχανικός
τηλ: 2289 3116
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Τεχνική ΥποστήριξηΆντρη Πολυκάρπου
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ – Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής
τηλ: 2289 4290
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Αγάθη Στυλιανού
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ – Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής
τηλ: 2289 4297
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Γιώτα Παντελή – Χαρμπή
Τεχνικός Μηχανικός – Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής
τηλ: 2289 4204
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας Κατασκευής Έργων
Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας Κατασκευής Έργων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

 

 • Διαχείριση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Διαχείριση θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στα κατασκευαστικά έργα
 • Διαχείριση θεμάτων περιβάλλοντος κατά την κατασκευή έργων
Υπεύθυνος ΓραφείουΣτέλιος Ιακωβίδης
Μηχανικός – Πολιτικός Μηχανικός
τηλ: 2289 4235
ηλ. διεύθυνση: [email protected]